Dato: 18. juni 1873
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

737. Fra Henriette Collin. Ellekilde Onsdag 18 Juni [1873]

Kjere Andersen, hvr Gang jeg trder uden for min Havestuedr falder mine ine paa et Blomsterbed og i dette Bed paa en ganske deilig stor og kraftig Rosenknup som er ligeved at udfolde sig, og det er Dem jeg kan takke for dette Syn da det er paa et af Deres Fdselsdags-Rosentrer, den, voxer.–Tak'ndash;jeg tnker paa Dem naar jeg seer den, og mange Gange foruden'ndash;

Mit sidste Brev sendte vi til Brunnen hvor jeg nu tnker mig Dem og Bgh rigtig glade nydende den henrivende Natur ved den – nsten – smukkeste af Alle Ser, medens Frken Agathe a[u]fder Mauer forkorter Dem Tiden ved at synge for Dem'ndash;Lad mig endelig vide om hun endnu kan det.–Jeg faar ved at tnke paa Vierwaldstdter Sen, en rdsom Lngsel efter Bjerge, og maa gaa lidt udenfor og betragte vore egne Bak?ker for at finde lidt Lindring i min Udvee.–

Torsdag 19de

Det hjalp! og jeg kan atter tage fat og fortlle Dem lidt hjemligt; Af de store Begivenheder veed De selv langt meer end jeg som sjeldent faar Tid at lse Aviser, og ad andre Veie trnger sjeldent noget Strre ind i vort stille Nybyggerliv.–Louise og Viggo er endnu hos os og har det Godt, Gotlieb er ogsaa glad herude – kun naar der kommerBreve til ham, gaar der en Sky over hans stakkels gamle Ansigt.–Theodor opfinder, og udfrer sine Opfindelser til Gavn og Glde for Familien. Ingeborg har det Godt paa Christinelund, men Efterretningerne fra Einar ere meget daarlige'ndash;, i den sidste Tid gaar han saavel legemlig som aandelig tilbage, dog veed Ingeborg kun tildeels hvor daarlig han er, saa De skal intet om tale'ndash;Gid han var dd'ndash;Igaar lste jeg i Avisen at vor flleds gamle Veninde Baronesse Gldencrone (Isabella) er dd efter et Par Dages Sygdom, jeg besgte hende Dagen fr vi flyttede ud og fandt hende som altid glad og venlig'ndash;

Fredag 20de

Jeg er ganske enig med Dem kjere Bgh deri'ndash;som vistnok i meget Andet'ndash;at Andersen er i bestemt Bedring'ndash;Igaar modtog jeg hans og Deres Brev og af Alt hvad De fortller om Ham, seer jeg tydeligt at han har langt flere Krfter end tidligere, at han kunde taale at lse op i et strre Selskab viser noksom hans Nervers styrkede Tilstand'ndash;ikke at tale om hvilke Krfter der hrer til at bre en Laurbrkrands'ndash;men dertil er han jo rigtignok ligesaa vant, som vi Andre til at bre vor Hat'ndash;

Kan De huske den Tilstand, kjere Andersen, den Mellemting af Graad og Latter, De geraadede i, hiin uforglemmelige Aften, da den gyselige Fru Moldenhauer vilde tvinge Dem til at gaa over i hendes Gemakker og lse hit for hendes Damefremmede, dengang var De virkelig svag, nu er De kun svkket efter en saadan Vinter, men nu kommer den rigtige Sommer os det rigtige Helbred'ndash;Gid det skee.–

Deres Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost