Dato: 24. maj 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Hotel Vaudois. Glion ved Montreux

den 24 Mai 1873. Kjre fortrffelige Fru Scavenius! Deres velkomne, hjertelige Brev modtog jeg nede i Montreu for 14 Dage siden; det var mig en Glde veddet at leve tilbage paa det kjre Basns, i Tankerne see Dem og deres Brn paa Borreby. Deiligt dog, hvor den kjre Otto flyver om og det med en Ven, Mogens Frijs, han ret holder af og forstaaer. Siden jeg modtog Deres Skrivelse har jeg forladt Montreux og imorgen er det allerede 14 Dage siden jeg kom herop, jeg tnker allerede paa om otte Dage at forlade dette Sted og min Molkenkuur. Hotel Righi Vaudois er det bedste Hotel heroppe, jeg er godt indkvarteret, har to Vrelser med en storartet Udsigt hen over hele Genfersen; den ligger saa dybt nede, at selv Dampskibene, seet her oppe fra, synes Insecter paa Vandet. Forrige Uge var her aldeles paradisisk Veir, Luften klar. Solen saa varm og alle Grshider duftede, Kukkerne kukkede, her var Noget saa dansk hjemligt, nu har igjen Veiret forandret sig; i to, tre Dage hang Skyerne, som vaade Gardiner ned over Bjergene, vi fik Regn og Kulde, vi maatte igjen fyre i Kaminen. Min Slimhoste, som havde forladt mig, kom lidt igjen og med Vandringen i Bjergene var det forbi; jeg siger Vandring, den-ne var og er endnu meget besvrlig, jeg kan slet ikke taale at stige og maa hvile paa nsten hvert tyvende Skridt. Hver Morgen gaaer jeg en Tuur, naar jeg har drukket Molken, og frst da drikker jeg min Kaffe med Mlk, i det hele drikker jeg megen Mlk. Appetitten er god og Svnen upaaklagelig. Her ere en Deel Gjster i Hotellet, Folk af alle Nationer og Alle kjende de mine Skrifter og komme mig venligt imde, min unge Ledsager Nicolai Bgh er meget opmrksom om mig, han glder sig ved alt det Nye og Smukke han seer. Deres Naade vil i "illustrerede Tidende", der udkom forrige Sndag, have lst et smukt Digt af ham, et Riimbrev til Fru Sdring hvori han giver en digterisk Beskrivelse af Kysterne om Gen-fersen. Jeg lnges meget efter at faae Brev fra Deres Naade, hre hvorledes De og Deres hjemme have det, vide hvorledes den kjre Otto tumler sig og om han virkelig indtrffer til Vddelbene ved Slagelse. Hils ham meget. For en Ugestid siden fik jeg et rart Brev fra Grevinde Frijs, hun fortalte at i Juni kom Overhofmesterinden Fru Bille og Frken Bjelke her til Glion, desvrre for mig, er jeg borte naar De komme, men hvorhen jeg flyver veed jeg endnu ikke, derfor beder jeg Deres Naade naar De, om ikke lnge, glder mig med Brev, da at sende samme til "Montreux en Suisse, poste restante", jeg skal have givet Postmesteren her Beskeed om hvor jeg da opholder mig. Lille Bertha har vel nu aldeles glemt mig, men hun har vel ogsaa glemt Hr llegaard, det er altid en Trst; naar vi, om Gud vil, sees i Lbet af Sommeren, skal jeg nok vinde hende. Vil Deres Naade ogsaa bringe alle Folkene paa Basns min Hilsen; jeg veed ikke om Kammerjomfruen, fra tidligere Tider, er gift og borte, men Jomf: Schou er jo endnu, og den dygtige Huusholderske, som saa venligt gav mig Blomster af sin Urtepotte, det glemmer jeg ikke, ogsaa den skikkelige, trofaste Lars er der. Gud bevare i Sundhed og Glde Deres Naade! Hjerteligst og rbdigst H.C.Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus