Dato: 14. maj 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

728. Til E. Collin.

Glion, Hotel Righi vaudois, den 14 Mai 1873.

Kjre Ven!

Det angriber mig en Deel at skrive Breve og dog maa jeg skrive ellers faaer jeg jo ikke Brev igjen. Idag er det en Maaned siden jeg forlod Kjbenhavn og har allerede afsendt hjem, og vidt om, 28 Breve og dog ikke til Enkelte af mine Allerkjereste, saaledes ikke til Deres Sstre paa sterbro og i Rosenvnget, men Breve komme. Det har ligget mig srdeles paa Hjertet at skrive til Kongen og takke ham for han[s] personlige, magelse Godhed mod mig; i Sndags kom jeg herop til Glion hvor Kuren skal begynde[;] i Dag er det den anden Dag jeg bruger Molken og kan saaledes ikke tale om dens Virkning. Allerede under min Sygdom hjemme fik jeg en rd Plet paa Benet, som Theodor og Hornemann, sagde mig intet betd, men nu er der kommet Hul paa en Deel deraf og det ngster mig, dersom een af de to Lger troer jeg kan bruge lidt Helvedssteen oplst i Vand og bade der med, da give de mig nok Recepten, heroppe har jeg endnu ikke seet nogen Doctor. Mit Brev til Kongen beder jeg Dem at gjennemlse, jeg haaber at det er som det maa vre, og De vil naar De har lst det, snarest srge for at det kommer til Kongen. Hornemann har jeg ogsaa skrevet Brev til og har lagt det her ved Deres. Hils ham og alle vore flles Venner. Hartmann sendte jeg et Brev der efter min Beregning maa naae til ham i Dag paa hans Fdselsdag. Fru Jerichau, hrer jeg er med sin yngste Datter paa Veien herned, Datteren skal nok i Pension i Lausanne, Fru Jerichau kommer vel en skjn Dag her op paa Glion, bliver henrykt over Stedet774 og maler os saa Allesammen. I Dag har jeg med Bgh forsgt at vandre lidt op ad Bjerget, men jeg kom neppe mere end en halv Snees Alen og maatte hvert ieblik hvile. Krfterne mangle aldeles og det syge Been ngster mig, man veed aldrig hvad det kan blive til. Her er nu meget dyrere i Schweiz end da De og Deres Kone var her, jeg betaler daglig i Pension 24 Frank det er 12 for os hver, Bgh og jeg, saa kommer endnu at betale Viin, Melk, Lys,Vask og endeligt: Molken selv, dog der paa er ikke at tnke maatte jeg kun i tre Uger kunde komme til Krfter, slippe for min Hoste og see Benet hele sig.–Jeg havde stor Lyst til, blev jeg rask, at flyve en 8 a 14 Dage ind i Norditalien, men det bliver vist for dyrt! De kan tro, at i de tre Maaneder jeg er paa Reise, gaaer denne Gang de 2000 Rdlr som jeg tog med; kan jeg da ikke vinde i Lottoriet! Det var en smuk Leilighed af Fru Fortuna til nu at vise mig en lille Opmrksomhed. Hils kjrligt Deres Kone og Brn, skriv snart, De veed at man paa Reise smgter efter Breve. Hjerteligst

H. C. Andersen.

[I Margen: ] Adressen er Glion, sur Montreux, Suisse.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost