Dato: 2. maj 1873
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

[2. Mai 1873]

Jeg vilde igaar besge Fru Melchior, men var ikke saa heldig at trffe hende hjemme. Mod Syd har der i denne Tid nok ogsaa hersked strkere Kulde end som der tilhrer Foraaret, men jeg haaber at De vores kjre Etatsraad nu ret er inde i et yndigt smilende varmt Foraar, og at den herlige Schweitzerluft maa virke styrkende og forfriskende. Et vis Instinkt lader mig altid ahne at saadanne et rigtigt Bjergophold i Schweitz netop ogsaa vilde gjre mig godt. Krigsminister Thomsen316 talede forleden med Begeistring om hans Reise Indtryk fra Schweitz og nvnede da et ypperligt "Molken"-Sted317 i Solothurm paa den ene Side af Jurabjergene; jeg synes han kaldte det "Weissenstein". Jeg fik forleden Besg af Fru Heiberg, en Lykke jeg tilfulde paaskjnner. Det var i Anledning af en ung Schweitzerinde, Datter af den Prstefamilie hos hvem Fru Heibergs "Dttre"318 ere i Pension i Lausanne. Familien er talrig, og saa tnkte den ene Datter at drage ud som Gouvernante! dette foranledigede at Etatsraadinden var saa venlig at gjre mig opmrksom herpaa. .. . Jeg haaber maaske om en Maaned at besge min Bodild og hun tnker ogsaa paa senere at komme lidt herover, helst til Holsteinborg, men alle Planer falde mig svre, fordi jeg sletikke tr tnke paa at drage min elskede Mand med ind i dem. Tvertimod siger han at naar Ministrene med Portefeuille alle forlange Recreation og Permission, da er det ndvendigt at han der ellers ingen Portefeuille har, saalnge passer de Andres! Tnk at han i 1872 kun var i alt 4 Dage paa Holsteinborg! Min Sster Roboredo skriver fra Lissabon at hun bliver der til iste Juli, tildeels i Haab om da at kunne reise over Land, thi den gule Feber raser i Brasilien og alle Dampskibe som komme derfra og anlbe, have enten Dde eller Syge ombord og saa maa man enda holdes 9 Dage i Quarantaine i Bordeaux. Bodild var ret bedrvet over ikke at have seet Dem[,] men haaber desmere at turde glde sig til Deres Tilbagekomst. Jeg vilde forleden besge Frken Brandis, men hun var taget til Basns. Det glder mig at hun er blandt dem hvis Revenus fra Gisselfeldt Kloster er blevet forgede fra 300r til 400rd thi det er hendes hele Aarsindtgt. Nu levvel kjre Ven! Min Mand er i Rigsdagens Aftenmde319. Men hjertelige Hilsen sender han og Brnene ved

Deres hengivne

Mimi Holstein Holstbg.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus