Dato: 1. august 1839
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sore d lste August 1839.

Kjre Andersen!

Det var da en urimelig U[n]dseelse, der jog Dem til Kibenhavn istedetfor til Sore og i saadan Hast, at det ikke ved et Brev fra mig kunde forebygges. Saa fremmede ere vi jo ikke for hinanden, at slige Pillerier skulde kunne berve os Deres Nrvrelse, som vi havde gldet os til. Kan De endnu i denne Efter-Sommer gjre en Udflugt, saa lad Dem ikke holde tilbage, og lad os aldrig oftere savne Deres Person for - Linnet eller Uldent! (Et Brev, her er kommet til Dem, sender jeg Dem idag med Posten, og den Trie, De lod tilbage, skal blive sendt med en Fragtmand paa Lverdag.) Det glder mig, at De mder Erkjendelse og Velvillie hos saa Mange. Det er altid oplivende og fremmende. Hos os Danske er Veir og Vind, baade i Luften og Litteraturen, af en temmelig ustadig Characteer, men det gaaer dog Skribenten her som Bonden - med alle Klager over Veirliget, slipper det dog gjerne op til en ganske god Hst. Kan min Idee i "Salomons Ring" kun blive anskuelig for den meest poetiske Ikke-Mngde, vil jeg vre tilfreds; i alt Fald har jeg forud annammet den eneste sikkre Braga-Ln - i Ideens og dens Udfrelses Glde. Grundtvig dbte Hauchs Barn, og jeg stod Fadder dertil med Thorvaldsen og hlenschlger; men det var midt i vor Examens-Travlhed, og jeg saae kun lidt til dem. Vi tilbragte Aftenen i den Poulsenske Pavillon hiin Side Sen; men det havde regnet - Veiret var Graat i Graat og der var ingen stor Livlighed blandt os. I Nyse Have er der nu bygget et Atelier til Thorvaldsen, hvori han vil udfre sin egen Statue. Hauchs reiser nok til Kibenhavn i denne Maaned med William, som skal vre Scadet. De hjerteligste Hilsener fra min Kone og

Deres hengivneste Ingemann

Tak for Meddelelsen af de smukke phantasierige Eventyr og den muntre Sproge-Spas!

[Udskrift:] S.T. Hr H: C: Andersen i Kibenhavn Hotel du Nord frit

Tekst fra: Det Kongelige Biblioteks Brevbiografi ved Kirsten Dreyer (235)