Dato: 29. marts 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

722. Til E. Collin.

Kjøbenhavn den 29 Marts 1873.

Kjære Ven !

I Dag har jeg faaet Halvdelen af mine Sager bragt hen til Hr. Moses Melchior, den anden Halvdeel har jeg bestemt, først fløttes ved min Afreise, jeg antager Lørdag før Paaske, den 12 April; føler jeg mig da ikke stærk nok til Reisen, eller Veiret lægger Hindringer iveien da fløtter jeg den Dag hen i Hotel royal.

I Ugen som nu kommer haaber jeg at faae Alt ordnet til Afreisen og derfor skriver jeg ogsaa disse Ord til Dem, kjære Ven. Fra Reitzel faaer jeg af mit Honorar for Eventyr og Historier som udkomme til Julen, i næste Uge sendt

1000 Rdlr.

Ved Dem kjære Ven, ønsker jeg, paa Mandag eller Tirsdag otte Dage, fra Sparekassen

1000 Rdlr,

af disse ønsker jeg at modtage

200 Rdlr i danske Penge og

800 Rdlr i Creditbeviser, hvor til lægges

det Beviis paa 100 Rdlr De var saa venlig at modtage til Fornyelse.

Gjæld har jeg aldeles ikke, mine to eneste Regninger ere til Tandlægen og til min Skrædder, disse to ønskede jeg betalt af Dem før min Afreise; jeg har bedet Dr Voss sende sin Regning til Dem, lad mig imidlertid vide hvor stor den er. Min Regning til Skrædderen sender jeg Dem her, den er 79 Rdlr 2U 12 b, maaskee Jonas er saa god, naar De leverer ham af mine Penge, snarest at betale den og faae samme qvitteret. De er da saa god at beholde den.

Efter alle disse Udgifter antager jeg dog at have ved min Afreise henved 20000 Rdlr. Ikke sandt? Naar vi nu paa Onsdag mødes hjemme hos Dem, om Gud vil, leverer jeg Dem et Bilag til mit Testament hvor i jeg bestemmer til Hvem og Hvad jeg efter min Død ønsker de Penge anvendt der kan være over den Sum jeg havde da det første Testament, det De gjemmer, blev nedskrevet. Dette er jo Altsammen tydeligt.

Deres taknemmelige Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost