Dato: 23. december 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Anna Mary Livingstone
Sprog: engelsk.

Copenhage 23 December 1872

My dear little friend!

For more than seven weeks I have been ill and I am not yet quite restituted. I have met with the greatest sympathy from the royal family as well from the poorest situated. Our own kindhearted and good Crown Prince who is a brother of the amiable Prince of Wales has paid me a visit. But though I have had a great deal of sympathy, the advances in my health are only slow. Reading fatigues me, writing is not permitted to me. One of my friends, to whom i dictate these words, puts them into writing.

I was so glad to receive the letter of my dear little friend, now I have and keeps the "green-stone, a perserver against perils on the sea, but the dearest to me remains the dear, blessed letter, telling me of the home of "little Mary" and of the visit of Stanly in Hamilton. It was a natural and sound hearts-idea to buy the locket with the likeness of Pappa, Mary, her brothers and sisters, to present the locket to Stanely, who certainly has understood the childs-gift to him. But that my own dear little friend also has a touching thought for the distress of the inundated in Denmark, my native country, that she sends to them half of Mary's gift, has joyfully and deeply touched me. Receive my thanks, dear blessed child. May thy father soon kiss thy little red mouth! The half sovereigh is instantly forwarded to the "inundation-Comitee. My accounts of this gift has touched all my friends, it has been referred in most of the papers of the country in a very nice manner, so that Mary / will find that she as well as her father has plenty of friends in the countries of the North, when she as I hope, will visit the same with her pappa. I send in crossband the first paper that mentioned little Marys gifts there. I also send in cross-band a good likeness of mine, I think they will arrive at the same time as this letter, thus brings the heartiest christmas compliments and good wishes to the new-year for Mary and all her dears in the beautiful country of Livingstone, Burns and Walter Scott. Favour me soon again with a letter.

With a warm and full heart I sign

Hans Christian Andersen

to Mary Livingstone

Tekst fra: Solveig Brunholm

Copenhagen 23 Dec. 1872.

Min kjære lille Veninde!

I mere end syv Uger har jeg været syg og er det tildeeis endnu. Jeg modtager den største Deeltagelse og Opmærksomhed ligefra vort Kongehuus til den meest fattig stillede; vor egen hjertensgode Kronprinds Broder til den elskværdige Prindsesse af Wales har besøgt mig. Deeltagelse har jeg i rigt Maal men kun langsomt gaaer det fremad i Bedring. Læse trætter mig og skrive kan og tør jeg ikke. En af mine Venner sætter efter Dictat disse Ord paa Papiret. Jeg blev rigtig glad ved at modtage min kjære lille Venindes Brev; nu har og gjemmer jeg the green-stone som kan beskytte mig mod Fare paa Havet men kjærest bliver mig dog det kjære velsignede Brev, der fortæller mig om Marys Hjem og Stanleys Besøg i Hamilton. Det var en naturlig og rigtig Hjerte-Tanke at kjøbe Medaillonen hvori Portraiterne kom af Papa, Mary og hendes Sødskende, give Stanley den og han vil have forstaaet hvilken Barneskjærv det var; men nu at min egen kjære lille Veninde ogsaa har rørende i Tanke de Vandlidtes Nød i Danmark, mit Fædreland, at disse sendes den anden Halvdeel af Marys Sovereign har glad og dybt bevæget mig. Tak, kjære, velsignede Barn. Gid din Fader snart maa give dig et Kys paa din lille røde Mund. Den halve Sovereign er sendt sikkert til Centralcomiteen for vore Vandlidte. Min Beretning herom har rørt alle mine Venner og i de fleste af Landets Aviser er det blevet saa smukt omtalt, saa at om Mary virkelig engang kom herover med sin Fader vilde hun selv ogsaa finde Venner som han har det i alle Verdens Lande. Jeg sender i Krydsbaand den første Avis som herhjemme talte om lille Marys Gave. Jeg sender ogsaa i Krydsbaand et godt Portrait af mig, de komme tænker jeg, saa tidligt med dette Brev der bringer de hjerteligste Julehilsner og Ønsker til det nye Aar for Mary og alle hendes kjære i Livingstones, Burns og Walter Scotts deilige Hjemland. Glæd mig snart med Brev. Af mit varme fulde Hjerte

Hans Christian Andersen.

[HCAs håndskrift:] Til Livinstones lille Datter Mary.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 713-16)