Dato: 15. december 1872
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Amaliegade d.

15.12.72.

Min kjre Etatsraad!

Maa jeg for det frste sprge til Deres dyrebare Helbred og bede Dern lade Budet modtage et mundtligt Svar. Og dernst saa mangfoldig Tak for alle de yndige Ting hvormed De har vildet glde og betro mig. Jeg traf desvrre ikke vores kjre, elskvrdige Fru Melchior hjemme idag thi igaar blev det mig umueligt at komme til hende som vi jo havde aftalt det. Fra Fru Melchior af, kjrte jeg altsaa idag op paa Bazaren medbringende alle Melchiors skjnne Sager og ligesaa Deres nydelige ske-Indhold. Fru Melchior havde sagt i Formiddags, da det afleveertes, at jeg jo nok selv vilde beholde Etatsraad Andersens Ting nemlig ikke lade det komme i Andre Boutikker; jeg var dengang i Kirke! Jeg forstod naturligviis fuldt vel hvorledes hun meente dette og at det var lutter kjrlig Omsorg for alle Deres nydelige Merker. Men da jeg ikke selv forestaaer nogen Boutik, kun deeltager i Arbeidet saavidt jeg formaaer, saa henvendte jeg mig strax til de meest virksomme af de Damer der vare tilstde idag og man fandt det rigtigst at lgge Deres Ting sammen med de Kongeliges, naturligviis for at der skjenkes dem ligesaamegen Opmrksomhed. Jeg lod Kronprindsen titte i sken og han fandt det saa nydeligt at De ogsaa paa denne Maade har bidraget, og Hans kongl. Hihed som vi Andre beundrede naturligviis ligesaa Fru Melchiors yndige Blomster i det Hele, som og hendes kjrlige Venne-Haand der saa smukt har foreened sig med Deres! Jeg haaber strax imorgen Formiddag at tage op paa Bazaren og forhrer da ieblikkelig til Deres Sager for at overtyde mig om hvem der specielt har dem under sin Varetgt. Fru Melchior's egne Sager henhre forsaavidt som det ere Blomster i Etatsraadinde Holmblads306 smukke Boutik, bestaaende af lutter Blomster og Frugter i alle Skikkelser. Paa Tirsdag tr jeg jo nok have den Fornielse igjen at sende Dem Middagsmad Kl. 4, men er der noget at bemrke, at forandre eller deslige, da beder jeg Dem dog endelig sige det reent ud. Og hermed Slut! jeg maa frygte at have trtted Dem med mit lange Skriveri. Guds Fred og en rolig Nat nsker med mange hjertelige Hilsen fra Mand og Brn Deres taknemlig hengivne

Mimi Holstein Holstbg.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus