Dato: 9. november 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

"Rolighed" den 9 November 1872

Kjre Ven!

De veed at jeg en halv Snes Dage har vret lidende af en strk Forkjlelse. I Mandags kom jeg her ud til "Rolighed" og er blevet godt pleiet, det er nu bedre med mig, jeg haaber at jeg frstkommende Mandag eller Tirsdag igjen kan vre i mit Hjem i Nyhavn. Forlnge siden har jeg lovet mine unge Venner Studenterforeningen at lse for dem et Par af de nye Eventyr og Historier, men da jeg veed at De og Deres Hr Broder helst saa at en saadan Oplsning frst skeer, lige i det den lille Bog skal udkomme, er det denne Gang, som tidligere, blevet udsat.

Jeg er imidlertid nu blevet underrettet om at fr Juletid er frstkommende Lrdag (den 16de November) den eneste der ikke er optaget i Foreningen og skal jeg altsaa lse maa jeg vlge den Dag, er jeg rask der til, det forekommer mig ogsaa at denne Dag falder heldig, thi jeg antager at Bogen mod Slutningen af denne Uge kan blive frdig, saaledes at den omsendes Mandagen derpaa, (altsaa Mandag otte Dage). Jeg mangler kun fjerde Korrectur paa nogle faae Blade.

Bliver Bogen frdig fra Bogbinderen fr Lrdag den 16e om Aftenen, da vr saa venlig ikke at sende den ud fr Dagen derpaa. Jeg har i Forvisning om Brdrene Reitzels venlige Imdekommen, givet Tilsagn om Oplsning i Studenterforeningen kl 8, den 16de.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 58, 77-78)