Dato: 28. oktober 1872
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Amaliegade 5. d. 28.10.72.

Min kjære Etatsraad!

De burde egentlig ikke først igjennem Andre have erfaret at vores Bodild er forloved med min Fætter Banquier Conrad Donner fra Altona304, men da jeg desværre var sengeliggende de første Dage efter Forlovelsen – efter hans Ankomst hertil, – saa kunne jeg langt ifra skriftligt eller personligt naae hvad jeg ønskede og burde. Alligevel tvivler jeg ikke om at De med Deeltagelse vil høre at Bodild er en rigtig lykkelig Brud! Lige siden disse to kjære Mennesker mødtes, har Hjertet slaaet hinanden imøde – hos dem Begge i fleeraarig Kamp og Tvivl. Thi navnlig var Donner sig tilfulde bevidst hvor Meget hun maatte forlade og opgive og navnligt hvilken Kamp det maatte blive for hendes danske Hjerte at tilegne sig det Tydske, det som hendes Mand nu tilhører om han end nærer stor Pietet- og Taknemlighedsfølelse for alt det Gode hans Slægt i gamle, gode Tider har modtaget fra Danmark. Men han er en prægtig og høist elskværdig ung Mand i hvis Haand vi trøstig bør lægge vores elskede Barns Fremtids Vel. – Hun sender Dem en hjertelig Hilsen og det vilde være saa kjønt af Dem, hvis De vilde nævne mig en Dag hvor jeg turde glæde mig og Mine til at see Dem!305

Med Venskab og Hengivenhed

Deres Mimi Holstein.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus