Dato: 20. juni 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Collin, g. Lind
Sprog: dansk.

Brev nr. 24

Fra H.C. Andersen til Louise Collin den 20. juni 1839.285

Kjbenhavn den 20 Juni 1839.

Ogsaa her er jeg hos Dem! med Tanken vil jeg tidt besge den kjre Sster.286 Fler De lidt Veemod, saa tnk, De har dog en Deel af Hjemmet med, to Kjre,287 som bliver hos Dem til De igjen er hos alle Deres. Tnk Dem min Eensomhed i Verden! dog nei, det skal De slet ikke, De skal see rundt om paa den friske, smukke Natur, fle den varme Sommerluft og see det Meget der nyt og eiendommeligt trder frem! nyd ret ieblikkene! der vil komme Tider hvor De med samme veemodige Lngsel og Reise-Lyst, tnker tilbage paa denne lille Flugt, som De nu tnker paa Hjemmet.288 - Lad mig nu see at der i Deres Breve ogsaa kommer en ordenlig Hilsen til mig! Jeg fler Trang til at skrive noget mere, men jeg vil dog ikke, Deres Bldhed har smittet mig, der er en Veemodighed over mig, som om De reiste paa Aar og Dag langt bort! det gjr De ikke, det er jo kun Uger, 8 a 10 Uger!289 vi sees da glade og tilfredse, eengang skulde vi dog anderledes skilles ad, ja skilles! Gud velsigne Dem for Alt, i hans nye Verden vil De ret begribe hvor kjr De har vret mig og er

Broderen

[Udskrift]

Frken Louise Collin.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus