Dato: 10. september 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Fedder Carstens
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 10 September 1872

Kjre, gamle Ven og Lrer!

Det er Deres Guldbryllupsfest den 12 September; gjerne havde jeg den Dag indfundet mig hos Dem, mellem Vennerne, men jeg er forhindret fra personlig at kunne mde, min hjertelige Lyknskning maa dette Brev bringe Dem, ligesom ogsaa til samme Tid, haaber jeg, et lille Minde vil indtrffe og som jeg beder om maa faae Plads i Deres Stue.

Det er nu snart 60 Aar siden vi saae hinanden, men levende husker jeg endnu Alt fra hiin Tid: Deres Hjem, Skolebygningen, for mig den Gang saa udstrakt stor, de gamle Castanietrer udenfor, tt op ad Byens Port ud til Munkemlle; men isr husker jeg min Lrer Hr. Carstens, den Gang en ung, kraftig Mand.

Jeg husker Dem saa godt, husker de hvide Tnder, der kom frem ved Smilet, de milde ine De saae paa mig med, idet De holdt mig ved Haanden, for at jeg ikke skulde lbes overende af de store Drenge.

Alt staaer saa klart i min Tanke og det er dog saa lang Tid siden. Forunderligt, at vi i de mange, mange Aaringer aldrig mdtes! Men det kan skee endnu, Gud vil forunde mig det. I et kommende Aar haaber jeg at trde ind i Stuen til Guldbryllups Parret, som paa Deres Festdag venligt vil have i Tanke

Deres hjerteligt.

hengivne H.C. Andersen.

[Udskrift:]

Til min kjre gamle Lrer

Hr Carstens.

Tekst fra: Ejnar Askgaard