Dato: 5. september 1872
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

719. Fra Henriette Collin.

Ellekilde 5te Sept [1872]

De gjorde en lang Pause kjere Andersen, men Deres Brev sagde mig at alt var som jeg formodede: De har nu nydt Efteraaret paa Basns og skal nu til at nyde Vintren fra Nyhavn'ndash;Gid den maa blive Dem og os Alle, mild og god.–

Om vor Indflytning kan jeg endnu intet sige, allermindst i disse Dage, da termometret viser 18 Grader, (men Luften er trykkende og behager mig ingenlunde)–Louises Bryllup vil vist finde Sted saasnart de ndvndige Forberedelser tillader det'ndash;Det staar for mig som om jeg var den eneste Moder der nogensinde fik sin Datter gift'ndash;og dog hrer en slig Begivenhed, ikke alene til Naturens, men til Dagens Orden.–Gud hjelpe os, vi have kun den Ene, men vi have jo den Lykke at beholde hende nr .–

Jonas er paa Veien til, eller ved Skagen, han har kun besgt os glimtevis, men han er rask og tilfreds.–Gotlieb Collin er vor Gjst for Tiden'ndash;han og Rigmor holde nok ud hos os saalnge vi ere herude.

Louise som er i Byen skrev mig til at Ingeborg er insynlig i Bedring, hun er lidt oppe hvr Dag, og hendes hele Udseende og Udtryk har forandret sig paa en gldelig Maade,–Jeg har godt Haab om at vi faae lov at beholde hende blandt os'ndash;Gudskeelov'ndash;

Om vort Liv herude har jeg intet at fortlle som i mindste Maade kan interessere Dem kjere Andersen'ndash;Alle Kjb[en]havnere ere borte og vi leve med Naturen og Naturens Brn, de to Fiskerfamilier, vi plante og grave og luge og rive, men det kan umulig768 have nogen Betydning for Dem om vore Lavendler voxe, eller vore Bnner modnes'ndash;isr da De saa sparsomt besger os'ndash;–.

Vi savne Theodor meget og det hviler lidt svrt paa mig at vide ham saa hjemls i Dr. Tvrgade, men vi synge jo paa det sidste Vers paa Ellekild, og inden vi mrke det er Vinterlivet i fuld Gang i Byen'ndash;Indtil da Lev vel kjere Andersen

Deres

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost