Dato: 26. august 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Thora Hallager
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr 26 August 1872.

Kjre Frken Hallager!

Rimeligviis kommer jeg til Kjbenhavn idag otte Dage, altsaa Mandag den 2den Sept. og fltter ind i mine egne Vrelser. Vil De derfor, efter dette Brevs Modtagelse, vre saa venlig, at lade lufte godt ud, srligt faae Sengeklderne luftede, helst i Stuerne for aabne Vinduer og ikke nede i Gaarden.-Vi maa nok tnke paa at bestille en favn Brnde, dog derom er maaskee Tid nok naar jeg indtrffer, ligesom jeg ogsaa maa have heelt hvidt Sukker, Caffe, (den allerbedste), bayrisk l fra stergade &; jeg skriver imidlertid til Dem Dagen / fr min Ankomst og da kan Ndvendighederne anskaffes. Det er nu nrmest om Alt er godt og hyggeligt naa jeg kommer hjem. Vi blive altsaa Vinteren over i Nyhavn, om Gud saa vil; jeg vedbliver som fr at leie a Maanedsviis, men nsker De det, er det mig en Fornielse at betale forud for hvert Qvartal, saaledes som det var Tilfldet i Sommer. Jeg antager at De faaer en Pige eller Kone til at passe os, dog det er Deres Sag, men see endelig at faae en brav, skikkelig, Een vi kunne stole paa. - Jeg vil haabe at Vinteren ikke bliver haard og at Veien ned i Nyhavn, nu da Brolgningen er lidt mindre farlig at betrde, ikke vil vre saa / slem som i den forrige kolde Tid. Hils Deres Veninde Fru Weidemann, ligesom ogsaa den lille Thora; jeg nsker at De ret maa faae glde af hende.

Jeg har nu vret en Ugestid paa Basns og tnker, som sagt, at reise her fra paa Mandag, saa at jeg indtrffer ud paa Aftenen. Faae det endeligt ret hyggeligt i Stuerne og Sengen god, jeg ved at De har den bedste Villie. - Deres hengivne

H.C.Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus