Dato: 25. juni 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Peder Brøckner Blicher
Sprog: dansk.

[H. C. Andersens anbefaling af Sophie Rasmussen til Holbergs legat 25Rbd/året, oprindelig fulgt med et brev til adjunkt Blicher i Sorø 25.6.1872]

Fra min Skoletid i Slagelse, til Ingemanns og senere hans Hustrus Død, kom jeg hvert Aar i Besøg hos disse velsignede Mennesker. I Aaringer var Pigen Sophie Rasmussen i deres Tjeneste og tilvisse det meest trofaste, det meest hengivne Tyende, det blev ogsaa levende erkjendt af de to Gamle, hun blev behandlet, som hørte hun til Familien. Da Ingemann var død og Enken sad ene, døv, næsten blind, var Sophie den Hjælpende, og uagtet selv svagelig, den som tro og kjærligt pleide sin kjære gamle Frue. Sophie var og er et smukt Eksempel for hvert brav Tyende og fortjener tilvisse nu hun er svagelig og trængende al den Hjælp der kan gives hende. Et af de Holbergske Legater, 25 Rdlr om Aaret, vil med det Lidet hun har og kan fortjene sikkre hendes Fremtid. Med dyb Høiagtelse, allerærbødigst H. C. Andersen

Tekst fra: Ejnar Askgaard