Dato: 26. maj 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Augsburg den 26 Mai 1872.

Kjre Fru Melchior! Bloch er ude i Byen; jeg har valgt at blive hjemme for at begynde paa Brev til Dem, det vil frst blive afsendt naar jeg naaer Nrnberg. Min sidste Skrivelse fik De fra Innsbruck; efter at den var givet paa Posten, havde jeg i Natten som fulgte et Uheld, der kunde let have blevet en Ulykke, men Gud vre lovet jeg slap som jeg slap; min Seng var ikke godt reedt, Madratsen laae skjvt og jeg var ved at glide ud; det var aldeles mrkt i Vrelset; jeg reiste mig halvt op for at lfte og lette lidt paa den underste Madrats, tog imidlertid ud for mig efter en Stol til at sttte mig paa, der var ingen, jeg strakte uforsigtigt Haanden for langt ud, fik Overbalance og foer paa Hovedet langt ud paa Gulvet, vltede Bord og Lysestage, faldt meget tungt, det var en Rabalder, saa Naboerne vaagnede der ved og Bloch skreeg hit, "for Guds Skyld hvad er det!" han sprang op, fik tndt Lys, jeg laa nede paa Gulvet, havde faaet en Skramme over Nsen som der fld Blod fra og som smertede mig meget. Bloch badede Stedet med koldt Vand og fik mig i Seng, men snart fornam jeg Smerter paa mange Steder, jeg havde slaaet Knskallen saa denne fik Form af en Orange omgivet med blaa, grnne og sorte Ringe, Skulderen, Hoften og Tindingen var slaaet. Jeg flte mig meget angst for Flgerne og det var mig besvrligt at gaae, ikke des mindre besluttede jeg dog snarest at komme til Mnchen, hvor jeg hellere vilde ligge syg end inde i Tyrol og hvor jeg jo ogsaa kjender Kongens Livlge den gamle Geheimeraad Gietl. Jeg reiste, det var en besvrlig Tour; Bloch var srdeles opmrksom og taalmodig i at hre paa min Klagen; i Mnchen bleve vi fire Dage og det Middel jeg selv havde sgt, at bade de mme Steder med Arnica var aldeles rigtig. Geheimraad Gietl sagde at om et Par Dage vilde Smerterne hre op. Vrst har jeg det endnu ved Hoften og stor mhed i Tindingen der er ganske blaa grn, Knet begynder at see bedre ud, saa at jeg er sluppet lykkeligt derfra, jeg kunde have knkket en Arm eller et Been, ja ganske anderledes forslaaet Hovedet. Uagtet alt dette frte jeg dog Bloch om til alt seevrdigt, det vil sige vi kjrte ideligt; i eet af Gallerierne var jeg med ham, men maatte sttte mig paa ham og da vi skulde se Slottets Vrelser maatte jeg under Omvisningen forlade ham og hjlpes ud da Krfterne svigtede mig og jeg fik Hovedpine og Svimmel. Heldigviis var jeg ikke langt fra Gietls som boe paa Slottet. Igaar forlod vi Mnchen vi gik kun den korte Tour herfra til Augsburg, da jeg ikke havde Mod paa at kjre 8 Timer, nu ville vi forsge Resten af disse til Nrnberg; og vil Gud, er vi der iaften. Mnchen synes ikke at have tiltalt Bloch, han var mere glad ved Alt paa Udreisen end nu ved hvad han seer paa Hjemreisen. Venedig og Tyrols Bjerge, fordunkle Alt for ham, eller rettere straale med saadan Glands i hans Erindring at alt andet Nyt bliver farvelst, dog tnker jeg at Nrnberg skal fylde ham, idet alt Gammel har hans Interesse.-

Nrnberg den 26 Mai. Iaftes kom vi her og bor i "rothes Ross", et meget godt Hotel; imorges fik jeg Deres kjre Brev og slutter derfor nu mit for at afsende samme og bringe min Tak for al Deres magelse Deeltagelse og Godhed for mig. Jeg bliver her til Overmorgen, da Bloch er aldeles opfyldt af Nrnberg, den frste By efter at han har seet Venedig, jeg har Fornielse af at viise ham; i Dag fik jeg et hjerteligt, rigtigt rart Brev fra hans Broder Carl, hvem jeg sender de kjrligste Hilsener; ogsaa fra Fru Serre, eller rettere hendes Husbestyrerinde fik jeg et Brev at det er saa daarligt det kan vre med den kjre gamle Veninde; Efterretningen gjennem Collins om Fru Drewsen er ogsaa mistrstende. Fru Scavenius venter at jeg fra Korser lgger Veien til Kjbenhavn over Basns og bliver der en Uges tid, jeg gjr det vist, De skal i Brev fra Hamborg hre nrmere om min Bestemmelse, maaske jeg ogsaa der poste restante eller i Hotel de l'Europe finder endnu engang et Par Ord fra Dem. Jeg nedlgger i Brevet her en lille Skrivelse til Fru Collin i Dronningens Tvrgade, den bliver nok sendt hende. Hjertelig Tak til Fru Johanne og Frken Harriet for deres Bilag i Brevet ligesaa Tak for Hilsnerne fra den qvikke morsomme Fru Emilie og min troe Veninde Frken Sophie. Alle Torsdagsgjster mange Hilsner. Endnu er jeg m i alle Lemmer, bruun, grn og sort. Jeg kommer ligefra "die Burg", hvor jeg saae Marter-Kammeret, jeg synes jeg nu har en levende Fornemmelse i Kroppen af hvad der er lidt og levet. - Bloch ere noget mistrstig ved Meddelelserne om hvorledes "de hvide Roser" ere modtagne, men jeg synes det er gaaet ret heldigt, der har jo ingen deelte Meninger vret efter Tppets Fald frste Aften og ved anden Forestilling gik det jo endnu heldigere. Bloch sender de hjerteligste Hilsner og Tak for at vre i venlig Erindring.

Deres taknemlige

H. C. Andersen [i marginen,

s. 4:] Gid jeg snart seer Deres Mand og Brn friske og glade. [i marginen, s. 1:] Hils Hr Moses og Israel Melchior, Frken Jette, Hr og Fru Marcus, Triers. &&

Tekst fra: Niels Oxenvad