706. Fra E. og Henriette Collin.

5te Maii 1872.

Kjre Andersen. Deres Brev af 30te f. M. fra Wien har jeg modtaget og vil nu strax svare. Frst bemrkes, at Jette antager, at et Brev fra hende til Dresden (poste restante) maa vre gaaet tabt, thi ellers havde Andersen talt derom i sit sidste Brev.

De har ventet Brev fra Einar om hans Moder; dette maa De opgive . . .

Det er slet ikke godt med Ingeborg; med Undtagelse af at de smertefulde Anfald ere aftagne, skjnnes der ikke at vre indtraadt nogen Forbedring i hendes Tilstand.

Bladet Socialisten indeholdt for nogle Dage siden et Opraab til alle Arbeidere om at mde paa Flleden i Dag, Sndag?Eftermiddag; thi nu hedder det, er Maalet fuldt. Regjeringen har dog nu taget sig af Sagen og ved Opslag paa alle Hjrner forbudt dette Mde; dette fulgtes af en i en Arbeiderforsamling iaftes tagen Beslutning: alligevel at mde; men inat har Politiet arresteret de 3 Ledere, Pio, Geleff og Brix, saa at jeg tnker at det Hele bliver til Vrvl; forresten er Politiets hele Magt paa Benene, forstrket af Infanteri, Husarer og Dragonerne fra Nestved.

Nu, Kl. 7, har jeg vret ude for at modtage Efterretning; en Masse Nysgjerrige'ndash;ikke Arbeidere'ndash;vare paa Flleden; med Undtagelse af nogle faa Slag over Rygstykkerne med den flade Klinge lb Alt fredeligt af......

Fr Begyndelsen af Junii komme vi neppe paa Landet.

Deres hengivne

E. Collin.

KjereAndersen

Jeg seer at Edvard har omtalt min Formodning om at De ikke har modtaget et Brev fra mig, sendt til Dresden poste restante, fr Edvard sendte sit'ndash;og med et Indlg til Generalinde Raaslff.–Har De faaet det er det Godt, og har De ikke saa er Tabet ikke stort, og jeg beklager mig kun over den Anstrngelse det dengang var mig at skrive.–De veed nu hvorledes Tilstanden i Familien er og desvrre har vi jo intet Godt at sige om Ingeborg. Med mig gaar det yderst smaat, men jeg er dog ikke utaknemlig nok til at klage, naar man er nsten gammel, komme Krfterne saa langsomt.–Edvard har det i det Hele taget godt, men der er dog endnu saa meget Smaat iveien og han mindes bestandig paa forskillige Maader om sin Daarlighed. Jonas ligger paa Reise til Stokholm og er idag og imorgen en Sviptour i Syd Sverrig, Louise er rask men trnger haardt til Strandluft efter den lange Hospitals Vinter'ndash;Linds har det Godt og lever som altid deres stille lykkelige Liv.–. . .

Lev vel kjere Andersen og lad snart hre fra Dem

Deres

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost