Dato: 9. april 1872
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

699. Fra E. Collin.

Nu er De jo allerede halvveis paa Reisen og har vel saaledes forvundet det Indtryk, som De saa synligt var betaget af da De forlod Byen. Jeg kunde ikke dengang gaae ind derpaa, thi min Tanke var: gid det var mig; thi jeg fler netop i min nrvrende Tilstand strk Lngsel efter sydlige Indtryk. Naar De, som jeg haaber, bliver vel tilfreds med Deres'ndash;mig ubekjendte'ndash;Reiseflle, der jo omtales som en vel dannet og begavet ung Mand, synes denne Reise'ndash;kortvarig som den er og uden nogen begrndset Reiseplan'ndash;netop skikket til at opfriske Humeuret; og det er dog det De har villet. Naar blot Veiret maa blive mildt og smukt, saa er den vsenlige Betingelse tilstede; thi vel er Helbreden vigtigere, men jeg troer ganske vist at Deres legemlige Fornemmelser for en meget stor Deel ere en Flge af at have vret indsyltet i en lang Kjbenhavnsk Vinter og af det urolige Selskabsliv, som De tager saa megen, og vist for megen, Deel i. Men det er nu blevet som Deres anden Natur, og jeg, som ganske har udelukket mig selv derfra og kun nsker den hjemlige Hyggelighed, kan vel egenlig ikke dmme derom.

I min nrvrende Tilstand bliver Tiden mig lang; det vil De ogsaa see af, at jeg mod min Sdvane skriver et langt Brev, og i Grunden om ingen Ting; thi jeg har ikke noget at berette som paa nogen Maade kunde interessere Dem. Men jeg maa vexle med mine Beskjftigelser, jeg bliver snart trt af en enkelt Retning, hvad enten denne er Sparekasse, Molbechs Lexicon eller Brevskriven. Og saaledes vil det vel lnge blive ved, thi det er kun en daarlig Trst jeg har faaet af en gammel erfaren Operateur, at jeg maa vre forniet, hvis Saaret heles med Sommerens Udgang. Altsaa et Sommerliv tilbragt med Bandager!

Samme Dag som De reiste havde Jette Besg af den elskvrdige Frue Melchior; den Kone gjr altid et godt Indtryk paa mig. Vi talte naturligviis om Dem; dernst om den foregaaende Dags Gilde for B. Publikum har nok ikke vret saa aldeles fiint, hvilket Fdrelandet euphemistisk udtrykker ved, at Lystigheden begyndte for tidligt ved Maaltidet.

Einar er kommet hjem. Han har nok ikke havt nogen Ro paa sig for Moderens Sygdom; det er jo ogsaa noget ngsteligt, at der ikke vil indtrde nogen stadig Bedring.

Og hermed Lev vel for denne Gang; Hilsen fra Alle.

9 April 1872.

Deres svagelige Ven

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost