Dato: 17. marts 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Drewsen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn, Søndag den 17 Marts 1872.

Hr Conferensraad!

Kjære, fortræffelige Ven!

Hver Dag hører jeg hos Etatsraad Collins hvorledes det staaer til med Deres Kones Sundhed; Hovedsagen er at vide det, ikke at jeg har været ude i Rosenvænget hvor jeg vanskeligt træffer Dem og Sønnerne. Det er ret bedrøvdigtat hun saaledes skal lide; lad mig dog i een af de nærmeste Dage, høre fra Dem selv om hende og lad hende fornemme min inderlige, hjertelige Deeltagelse. Selv skranter jeg og føler mig utrolig nerveus, men det bliver vel bedre naar jeg kommer lidt paa Reise og, vil Gud, tager jeg afsted, de allerførste Dage i / April, en lille Tour paa 6 a 7 Uger, over Dresden og Wien til Tyrol og tilbage. Det var længe min stille Tanke, naar Tiden nærmede sig, at have spurgt Einar om han vilde, som min Gjest, tage med. Den Plan falder nu fra hinanden, da Einar allerede er reist og jeg hører, han har kun Frihed i een Maaned, altsaa netop til den Tid jeg reiser ud. De kan derfor tænke hvor overrasket jeg blev da han i Fredags morges kom hjem til mig og sagde at han reiste samme Aften. Saa snart De faaer Brev fra ham i Paris, lad mig da snarest vide hans Adresse der, jeg vil da skrive til ham, for at høre hans Hjemreise: Plan og Tiden for den, thi maaskee kunne vi dog mødes og i det mindste blive en Dag eller to sammen.

Igaar hos Hartmanns traf / jeg Christian Lund, han havde været i Rosenvænget og faaet Lov til at nikke ind til den syge Frue, kunde det samme forundes mig omjeg kom en Dag derud? Hilsen til hende og Sønnerne.

Deres inderligt hengivne

H. C. Andersen.

Hr Conferensraad Drevsen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 213, 679-81)