Dato: 12. marts 1872
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Amaliegade 5. d. 12.3.72.

Min kjre Etatsraad!

De maa ikke finde os paatrngende naar vi fortstte vores Indbydelse, og jeg ledsager den medflgende med disse Linier. Vi vilde nemlig gjerne have et Bal den 19de, men for Pladsens Skyld have vi bedet de Familier der hverken tlle gifte eller ugifte Dandsende til et mindre Aftenselskab paa Fredag299. Da Fru Melchior end idag var saa elskvrdig at glde mig ved selv at bringe sit venlige "Ja" paa vor Indbydelse til Ballet, saa fler jeg mig lykkelig ved at vide at De trffer nogle af Deres kjreste Venner her den 19d Marts og dette forger mit Mod til atter at bede Dem kjre Etatsraad glde Holstein og mig ved den Aften at gjre os den re at vre vor Gjest, om det end blot bliver nogle faa ieblikke, thi jeg troer egentlig ikke at De godt taaler Aftenselskaberne. De maa tro mig bedste Etatsraad at jeg regretterer meget at de store Selskaber i den senere Tid ganske have slugt den mindre, hyggelige Selskabelighed -, thi ellers turde vi maaske dog ogsaa have haabet at see Dem oftere. Det var saa rart hvis De vilde see ind til os omtrendt Kl. 111/2, saa samles Familien somoftest ved Frokostbordet, kun Torsdag og Fredag er jeg paa anden Maade ogsaa bunden og ikke syenlig paa den Tid. Men jeg vilde saa gjerne have talt med Dem frend Ballet, hvornaar tr jeg vel vente Dem? -

Hvor magels elskvrdig og prgtig del er dog Fru Melchior; det kjre Bekjendtskab har jeg egentlig at takke Dem for, som for saa meget Hjerteligt, der stedse med Taknemlighed vil mindes af Deres hengivne

Mimi Holstein.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus