Dato: 2. marts 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

698. Til E. Collin.

Kjøbenhavn 2 Marts 1872.

Kjære Ven !

Derom det ikke er Dem en for stor Ulejlighed, da vær saa venlig at nedskrive paa et Papir, hvor stor min hele Formue er ved denne Maaneds Udgang, jeg vilde gjerne vide hvor Meget jeg kan anvende til en Reise i et Par maaneder, uden at der blev et for stort Hul i Formuen.

Deres hjerteligt hengivne

H.C.A

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost