Dato: 13. februar 1872
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Tirsdag Aften. [13. Februar 1872].

Min kjre Etatsraad!

Jeg kommer med det Frste for ret hjerteligt o gid jeg blot kunde! at takke Dem for al den Godhed og Venlighed som De har skjenked mig paa min Fdselsdag297. Men da jeg i de senere Dage har vret mindre vel, saa er jeg kun kommet saa lidt ud; hele Dagen imorgen er besadt og derfor skriver jeg til Dem for ogsaa at sige Dem at De meget med Deres Besg vil kunne glde Frue Due. Da jeg forleden var hos hende, talede vi om Dem og hendes Taknemlighed fordi hendes Mand sidste Juul paany har forret hende af Deres Vrker, efterat hendes tidligere vare brndte ved den Ildsvaade som er overgaaed Dues medens de boede i Skaane. Jeg fortalte hende da at De forleden vilde glde mig med Oplsningen af Deres nyeste Historie, men hvorlunde De saa elskvrdig fandt Dem i de idelige Afbrydelser, og at det vilde vre en srdeles Glde for mig, om det maatte lykkes mig at see Dem og Fru Due mdes hos mig. Men saa forstod jeg jo nok at den gamle Dame meente sig lidt forsmt af Dem, hun gjentog idelig paa Norsk, Forsikkringen om at: "jeg elsker Andersen!", men, et lille pnt Besg og Alt vil blive godt! Det ligner Dem saa lidt forstlig ikke at besge de Mennesker, navnlig naar de ere elskvrdige og gode som lnges efter Dem, altsaa maa det vist vre fordi De maaske slet ikke har vidst af, at Dues i Vinter boe i det nye Huus i Frederiksgaden, Porten tilhire paa 2den Sal. Jeg kunne idag ikke modstaa at stige ud af Vognen, da jeg saae den elskelige, dle Fru Melchior gaa forbi! kun var jeg bedrved over at vre saa lidt hjemme i hendes Familieforhold, navnlig betrffende den nys afdde Svoger298 saa jeg frygter for, at maatte forekomme hende kold og ligegyldig! Lad mig nu ret snart see Dem kun Torsdag og Fredag beder jeg Dem ikke sge Deres hjerteligs! taknemlig og hengivne

Mimi Holstein.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus