Dato: 7. november 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 7 November 1871

Kjre Ven!

Aldrig hrer jeg fra Dig; Ingen sige mig hvorledes Du lever og tumler Dig! skraver Du sters eller fanger Du Havfruer til at stte i Spiritus! skriv dog et Par Ord eller send en Fr, den kan dog give et "Qvk" fra Dig. Jeg slider paa en fireugers Forkjlelse; boer forresten ret hyggeligt, men det er en forbandet Steenbro jeg har at betrde fra Torvet til min Port, falder jeg ikke en skjn Dag og brkker et Been saa kan jeg vre glad. -/ Omtrent tre Uger er det nu siden jeg flyttede ind fra "Rolighed"; Familien Melchiors ere endnu derude uagtet nsten alle Trer ere aflvede. Jerichaus ere reiste til Italien; jeg fik Tilbud at boe i deres Vrelser, men da jeg allerede var draget ind hos Frken Hallager og hun for min Skyld har leiet den strre Leilighed vi beboe, kunde jeg ikke indlade mig paa nogen Omfltning. En Ven af Dig, sige dine Forldre, Hr L. Lund har udgivet: Spanske Tilstande. Siig mig lidt om ham; han har vret saa venlig at sende mig sin Bog; jeg har begyndt paa den og den interesserer mig; han har seet med et sundt Blik paa Landet, det vi to / jo ogsaa kjende. Jeg, for min Deel, gad nok gjre Reisen om, gjensee det skjnne Andalusien. At Fru Jette Petersen og Frken Datter i denne Tid boe hjemme hos dine Forldre veed Du vel,? Theodor er jvnlig paa Jagt; nyligt var han en heel ude til en saadan hos Stampes og var meget opfyldt af den Tid. Sangerinden Frken Anna Andersen ved det kongelige Theater er nu blevet Frue og hedder Anna Levinsohn, Manden er Lge. Kjender Du ham? Bournonville componerer en ny Ballet, Motivet til den er mit Eventyr: Den standhaftige Tinsoldat; Scharff skal vre Tinsoldaten, Frken Scholl skal vre Dandserinden, men Scenen er ikke i Danmark, den / er henlagt til Skotltland, og Tinsoldaten har sine to Been at dandse paa, saa at jeg ikke ret kan tnke mig hvorledes det bliver min Tinsoldat. Bournonville siger mig Intet, jeg skal overraskes. Men overrask nu Du mig med et Brev. Hils mine Venner og Veninder

fra

din hengivne H.C. Andersen

Efterskrift

"Til

Hr Jonas Colin",

saalunde lyder Udskriften; jeg veed ikke niagtigt din latinske Magister Tittel, derfor staaer Du kun med Navns Nvnelse.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 140-43)