Dato: Oktober 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Karl XV
Sprog: dansk.

Hans Majestt

Kongen af Sverrig og Norge

---

Hans Majestt

vil allernaadigst modtage min dybtflte Tak for den [overstr: Hder og] store Glde der er blevet mig forundt ved [overstr: Tildelelsen af] at Deres Majestt har hdret mig med Sanct Olaf-Ordenens Kommandeur Kors.

Jeg har kun fattige Ord at give, men et rigt, taknemmeligt Hjerte bier sig i Tak for Sverrigs og Norges aandfulde, dle Konge. Gud glde og velsigne Deres Majestt, som saa hit har hdret og gldet Deres Majestts dybt taknemmelige

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 343)