Dato: 11. september 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

694. Til Henriette Collin. Petershi ved Klampenborg den 11 Sep. 1871.

Kjre Fru Collin !

Det er allerede en Tid siden jeg saae Dem i Deres smukke Hjem ved Ellekilde, hvor Veiret endelig, engang, var sommerligt smukt. Hvad der, isr, overraskede mig var det storartede Havne?Anlg, tryllet frem ved Husets eget lille Mandskab; det saae jo ud, som om det var et heelt Arbeide af Comunen; hist interessant var det ogsaa at jeg indtraf og saae Fiskerne fra Hornbek hente deres Baad, de der havde faaet i L, under det haarde Veir og at de altsaa fra Ellekilde Ndhavn, kunde tilfods vandre hjem for at berolige Kone og Brn, som sade i Angst for dem. Det maa vre srdeles gldeligt for Deres Mand, Jonas og hver som har her Deel i Arbeidet. Jeg har ikke, siden min Hjemkomst fra Norge seet Deres Mand, De maa sige ham min Glde over Havnen.–Jonas er nok vendt hjem, Peter Mller sagde mig det; jeg var nede hos Theodor da jeg hrte det, men da Jonas ikke kom ned til mig, antog jeg han var gaaet ud. Hils ham, ligesom ogsaa Louise ! Jeg blev noget over otte Dage hos Melchiors; i Torsdags forlod Anna os, ledsaget af sin Fader, sin Sster Louise og den ldste Broder Carl; Dagen derpaa kom Telegram at de vare naaede Lbek, og nste Dag indtraf Brev fra Altona, de vilde samme Dag indskibe sig til London og have da vret ude i det haarde Veir, som endnu blste igaar. Vinter opholdet dcal vre i det sydlige Engeland, Carl skal i en Pension i Belgien eller i Schweiz. I Lverdags kom jeg her ud til Henriques, den frste Nat sov jeg aldeles ikke, Madratserne i Sengen vare som en kold haard Steen, og Hovedpuden som et Brt, Noget Familien ynder, men jeg finder at vre en Tottur; jeg var som radbrkket igaar og udtalte mig meget lidende, i nat havde jeg faaet det bldere og sov godt, ellers havde jeg vist vret dd t Dag, og det er jo ikke Hensigten med at ligge paa Landet; mit frste Brev herude skal vre dette til Dem. Veiret er nu deiligt, og jeg vil troe at Deilighed[en] strkker sig til Hellebk og Ellekilde med. Endnu har jeg ikke besgt Theatret og Iznges heller ikke derefter. Bournonvilles ny Ballet, der skal vre efter et Motiv af Andersens Eventyr, kommer nok ikke frem fr ved Juletid. Jeg hrer at Balletten begynder med en lille Dreng der drmmer og seer enkelte af Andersens Eventyr glide forbi. Et Prakt?Exemplar af Eventyrene vil udkomme snart i London, man har sendt mig et interesant Prve?Ark. Gid de vilde sende mig et Honorar, det var endnu mere interessant. Einar Drevsen, veed De, er paa Reise i Jylland og nok i disse Dage oppe ved Skagen, jeg vil nske ham at han maa have naaet derop i de stormfulde Dage. Mit Ophold herude paa Petershi, bliver, efter min Bestemmelse, ikke lnger end til, Idag otte Dage, da tager jeg igjen til Rolighed og bliver der September ud. Frken Hallager har leiet Saint?d'Aubins Leilighed nede i Nyhavn, Charlottenborg Side; jeg er ikke tilfreds der med, da det er Skyggesiden og meget langt nede, hun forlanger 35 Rdlr om Maaneden for tre Vrelser, jeg er gaaet ind der paa, forelbig for i Vinter; det er frste Sal og de to Vrelser ere til Gaden, Sovekammeret derimod til Gaarden hvor der er Solskin, naar Solen skinner. Meget lnges jeg nu efter at hre fra Ellekildes Beboere, som ikke glemme deres inderligt hengivne

H.C.Andersen.

E.S.

Fik De saa mit Brev fra Alfvestad, og naar fik De det?

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost