Dato: 3. august 1871
Fra: Martin Henriques   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn d 3 August 1871

Kjære Ven

Idet jeg paa Familiens Vegne takker mange Gange for Deres Brev fra Götheborg, vil jeg blot med et Par Ord lade Dem vide, at vi befinde os vel, paa nogle smaa Narrehistorier nær, at vi glæde os til at see Dem hos os, og at vi haaber, at De vil tilbringe behagelige Dage i Norden. Jeg hører, at De har været hos Warburg, og haaber jeg, at De træffer paa mine Anbefalinger. Der er saa mange Danske i Götheborg til Landmandsmødet. I Dagbladets Korrespondance fra Götheborg stod Deres Nærværelse smukt omtalt. Gade reiste igaar, han skal først til Jylland, saa til Beethovensfesten i Bonn i Selskab med Carl Andersen. Peter Hansen reiste idag med Collin Lundh og Skram til Wien. / Naar De i Christiania seer Erica Lie og Griegs saa hils dem mange Gange fra os. Veiret, der i lang Tid har været regnfuldt, er nu bedre og vi have idag Sommervarme. Magnus boer paa Landet hos Høedts, de besøgte os i Søndags og beder at hilse Dem. Hägg beder hilset. Hele Huset fra Marie til Pappa med alle Mellemværender sender Dem de hjerteligste Hilsener og Velkommen tilbage. Jerichaus see vi engang imellem, jeg skal snart see Harriets Studier. Dette sendes til Christiania Poste Restante, og venter vi at høre fremtidige Adresser, da Døttrene vist alle skrive. Jeg skriver dette i en strygende Fart, da Forretningerne tage al min Tid i Beslag. Lev vel hils alle Bekjendte og Venner og glem ikke

Deres hengivne

Martin R. Henriques

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 538-39)