Du har sgt p: +Griegsamlingen +Bergen +offentlige +bibliotek

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 4. december 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Ole Bornemann Bull
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 4 December 1838.

Min Kjre, kjre Ven.

De er i dette ieblik i min Fdeby. Jeg maa der sige et "God Dag", der endnu engang underholde mig med Dem. Vi have kun kjendt hinanden nogle Dage, men der ere Naturer, som ikke behve lngere Tid for ret at faae hinanden kjre, og saadanne troer jeg vi ere. Tak for al den Lyrik der udstrmmede fra Deres Violin, kunde det gjengives i Ord, da fik vi en deilig Cyclus af Digte.

Vel var det for det store Publikum, De spillede, og mange flte ogsaa dybt, hvilket Hjerte af Melodie der udtalte sig, men jeg var saa egoistisk, eller om De maaskee vil give min Flelse et dlere navn, jeg drmte mig, at det var for mig alene det klang, at jeg alene hrte De, gjennem Toner, fortlle Momenter af Deres interessante Kunstnerliv. O, jeg har, fr jeg saae Dem, flt en forunderlig Deeltagelse for hele Deres geniale Personlighed, og nu vi have mdtes, nu vi Ansigt til Ansigt have talt og forstaaet hinanden er denne Flelse blevet til Venskab.

Det maa jo dog fornie Dem at vide, at De har vundet en Sjel, derfor fortller jeg Dem det ogsaa nu og skammer mig ikke derved. Hverdagsmennesker vilde ikke forstaae mig, ja, de vilde vistnok smile af mit hele Epistel, men til disse skriver jeg osaa anderledes, end til Vennen Ole Bull.

n af de frste Dage skal jeg hen til Deres Onkel for at se min lille sde Ole, kysse ham og tnke paa hans Fader og Moder. Den stakkels Bonne, som saa pludseligt er bleven her paa Hjrnet af Europa, hun er vel ogsaa lidt veemodig. Bring Deres elskvrdige Kone en hel Bouquet af Hilsener fra mig. Hun haar vel dog ikke allerede glemt mig, dog jeg talte for daarligt Fransk eller rettere slet intet, til at hun ikke skulle huske mig fra denne Originialitets Side.

I Gaar spiise jeg med Thorvaldsen, vi talte om Dem, og da jeg sagde ham, at jeg skrev Dem til, bad han mig hilse. Han havde n Dag sgt Dem i et fint Hotel, nemlig i Hotel d'Angleterre, der hrte han imidlertid, at De var reist til Rooskilde og saaledes fik han ikke gjort Visit.

Det vil overraske og glde mig om De fra Odense lod mig have et par Ord fra Dem. O, ja, lad mig vide, hvorledes Deres legemlige Jeg har det. De var slet ikke verst, da jeg her sagde Dem Farvel. Siig mig lidt herom. Vil De, da gjr det strax, mens Villien er varm, siden - ja saa frygter jeg, tage de andre alle ieblikke fra Dem, og saa skriver De ikke. Giv mig kun nogle faae Ord.

Maa Gud velsigne Dem. Erhold den Glde og Lykke De fortjner. Deres Navn har en god Klang i Europa, Deres Hjerte har det hos Deres Venner. Fra Konferentsraad Collins Familie, mit egentlige Hjem, fra hans aandrige Datter, som ret beundre og hylde Dem, har jeg mange Hilsener, de sagte, det gik rigtignok ikke an, at jeg bragte Dem disse, men hvorfor skulde jeg ikke sige Dem, hvad der altid maa vre n kjr: Mange, mange holder af Dem.

Lev vel

Med broderligt Hjerte

Deres

H. C. Andersen.

Min Adressse er H. C. Andersen

Hotel du Nord

Kongens Nytorv i Kjbenhavn.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus