Dato: 21. juni 1871
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

686. Fra E. Collin.

Kjære Andersen. Terminen er nu forbi og jeg kan atter trække Veiret. Vi fik igaar Deres Brev med Bilag om Bryllupsfesten, som jo maa have været en meget smuk Fest. Det gjør mig igrunden ondt, at jeg ikke var tilstede, skjøndt al Festlarm er mig imod.

Hvad De skriver om Deres Ordeners Ikke?Erholdelse i Sparekassen har moret mig. Med en vis Spydighed citerer De de Ord: »Etatsraaden havde sine Nøgler hos sig«

Ja, det er rigtigt. Troer De at jeg gjemmer Folks Kostbarheder og lader Nøglen sidde i Døren? Men det faldt mig dog ind ved denne Leilighed, at De engang, medens jeg var borte, kunde have Brug for nogle af Deres Penge, og i den Anledning vil jeg bede Dem blot at henvende Dem til Boye, som udbetaler til Dem mod en løs Qvittering indtil jeg kommer ind.

I det Hele taget have vi hidtil havt det yndigt herude. Blæst er her jo ngtignok alt imellem, men jeg vil dog raade Dem til at see Eiendommen.

Sparekassen 21/7 [c 21/6] 71

Deres

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost