Dato: 30. maj 1871
Fra: Martin Henriques   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn d 30 Mai 1871

Kjære Ven!

Tusinde Tak for Deres rare Brev, det var mere end jeg fortjente, dog har De gjættet Grunden til min Taushed, det var ikke Mangel paa Længsel efter Dem, men kun det Samme, som fik Waldemar Daae paa Borreby til at lave Guld, eller paa godt Dansk, Forretningerne have lagt stærkt Beslag paa mig i Mai Maaned, naar dertil kommer den frisk udsprungne Bøgeskov og de første Dage paa Landet saa har De et Complex af Grunde, der maa paradere som mine Forsvarere Min elskværdige Hustru har mere end een Gang purret med mig og jeg har mere end een Gang villet skrive, men - - . Nu nok med Undskyldninger, som kun blive til ligesaa mange Beskyldninger. Min Muse har savnets? længere Tid, jeg talte paa Vers i en større Forsamling til Ære for Dr. A. A. Wolff, som feirede sit 70 aarige Jubilæum. En Torsdag / hos Melchiors blev jeg opfordret til at udbringe en Skaal for Madam Bido-Smith, en Violinistinde, født Bido og udpønsede jeg følgende til Deres Vederkvægelse: Ich habe gekannt ein Fräulein Bido Sie ist gestorben, geschossen von Cupido Jetst heisst sie Madam Bido Smit Ihre Gesundheit zu trinken ich bitt' Und nur denselben Pokal Trinken Sie fur ihre Herrn Gemahl".

De seer det ligner mig. Fra Høedt skal jeg hilse, ligeledes fra Prices, som Alle takker for Deres Hilsener. Emmanuel Hansen forlader Thatret, han er blevet ansat som Telegrafist og skal med Tiden til China eller Japan. En Bassist Hartman skal optræde i Tryllefløiten, han tager det dybe C med Lethed. Abdallah er en prægtig Bog, som vi Alle have læst med Fornøielse. Hele Familien hilser paa det Hjerteligste, lille Maria ikke mindst. Vi glæde os Alle til at see Dem her igjen. Gade har udtalt sig meget smigrende om Häggs nyeste Composition, en Duo for 4 Hænder, den er virkelig smuk og / original. Jeg hørte idag følgende gode Anekdote En Polak, sum fulgte gamle Rotschild til Graven stod ved denne og hulkede voldsomt. En af de tilstedeværende vilde trøste ham og sagde til ham: Hvorfor græder De saa stærkt, De hører jo ikke til Familien. Netop derfor græder jeg, svarede Polakken. Tavera har besøgt os flere Gange han er meget talende og rar. Raasløfs ere reiste til Dresden. Fru Jerichau er i London endnu. Suhr og de unge Treschouws ere komne hjem og boe paa Sølyst, de hilse mange Gange. Billes ere tagne til Hellebæk, jeg talte kun et Øieblik med ham, han har haft daarligt Veir paa sin Reise. Kl. er 6 og jeg skal paa Landet, lev vel til vi sees! Til Amerika kommer De vel næppe iaar, maaskee til Norge

Deres hengivne

Martin R Henriques

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 535-37)