Dato: 5. maj 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Julie Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 5te Mai 1871

Kjre Fru Grevinde!

Man siger mig, at der hver Morgen, foruden det tidlige Tog, Klokken 6, afgaaer endnu et Klokken 9, der indtrffer i Korser Klokken eet, dette finder jeg at vre det meest beqvemme at vlge, og dersom Gud vil, tager jeg altsaa over-morgen Kl 9 Sndag den 7de Mai fra Kjbenhavn til Korser. Tr jeg da haabe, efter Deres Naades venlige Tilsagn, at jeg f.Ex., Klokken 2, kan have Vognen fra Espe, jeg er i Bane-Hotellet, og vil saaledes lidt efter Klokken tre, antager jeg, naae Espe. Det er en god Tid.

Meget glder jeg mig til Mdet og Opholdet paa Espe; et Par Dage veed jeg, at Deres Naade venligt vil see mig. Jeg skriver nu til Fru Scavenius, som i forgaars gldede mig med Brev, at jeg fra Espe, i Ugens Lb, indtrffer paa Basns.

I Onsdags var jeg ved en srdeles smuk Hof-Koncert, den blev givet om Formiddagen. Hofdamen Frken Sternegg sang srdeles deiligt af Jgerbruden, Euriante, Figaro & samt Erlknig; hun sang til stort Orchester, ligesom ogsaa til Ledsagelse paa Pjano af Gade. Desuden spillede Winding. Administrationen for Musikforeningen var indbudt, saaledes Erlsv, Hartmannn, Gade, Delbanco, Kollin & hver med deres Frue. Vi vare nok 180 Personer og saaledes i det Hele 200 samlede. Det var smukt og venligt af Dronningen at hun saaledes tnkte paa at glde saa mange. Vil Deres Naade hilse Brnene, ligesom ogsaa Deres Fru Moder og Sster, om disse allerede er paa Espe; en lignende Hilsen til den kjre Fru Scavenius.

Deres taknemlige, rbdige

h. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm