Dato: 28. februar 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Knud A Claussen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 28 Februar 1871

Kjre Hr. Claussen!

Min Brevvexling er blevet saa stor, og jeg har dertil i lang Tid skrantet, saa at mange Breve ligge ubesvarede, men virkelige Venner vil forstaae det og tilgive, uagtet de ikke faa sort paa hvidt for, at de var i min Tanke. De faaer saaledes frst i Dag Svar paa Deres Skrivelse fra 15de December, forrige Aar, hele to Maaneder ere hengaaede, men De maa i disse Dage dog have hrt fra mig, fornummet, at De var mig venligt i Tanke. Jeg har ved min Boghandler sendt til Dem frste Bind af nye Eventyr og Historier, illustrerede af Frlich. Jeg vil haabe, at Bogen er for lnge siden i Deres Hnder. De skriver, at Dgteren Munch har gjennemseet Deres nye Digte og vil anbefale disse; har han en dansk Forlgger til denne Bog, da skal jeg, om det har Betydning, ogsaa sge at vre Dem til Tjeneste. Det kan hnde, at vi mdes i denne Sommer; jeg tnker meget paa at besge Norge; Digteren Munch har tilbudt mig et Hjem hos sig, et lignende Tilbud har jeg endnu fra en anden elskvrdig Nordmand. Fler jeg mig vel, og Tiden tillader det, da ser jeg endelig engang det herlige Norge, med de dybe Ser og de brusende Fosser. Vil De hilse Hr og Fru Munch venligst fra mig. Deres hengivne. H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost