Dato: 23. december 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Johan Krohn
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den [23] December 1870.

Kjre Hr Krohn!

Tak for Deres ungdomsfriske hjertelige Brev, Tak for Bgerne De og Deres Hr Broder have sendt mig. Jeg er glad ved Deres Venskab, og jeg er forvisset om at det vil groe i Aarene jeg endnu har tilbage. Da De frste Gang besgte mig fik jeg Interesse for Dem, da jeg senere ved min Fest i Odense lste Deres smukke Sang til mig fornam jeg at De var mig en ven og dertil en begavet Ven; vi ere senere mdtes, men saa lidt, jeg er ret kommet til at skatte Dem og Deres Broder og De vil forstaa hvor megen Glde jeg fler ved at modtage "Peters Juul" og "Billedbogen"; Text og Billeder slutte sig saa smukt sammen og i den tredie Bog, De i disse Dage har forundt mig (Fortllinger og Skizzer), er samme Digteriske Begavelse; hvad jeg endnu har lst der af har gldet mig, / De har, som Deres Broder, et aabent ie for Naturen og Menneskene, bevar altid Deres unge friske Sind, og til visse det ville De. Nu kommer den smukke Juletid paa Landet, jeg nyder den ikke; jeg skulde, som i de seneste Aar, have tilbragt denne paa Basns, men jeg har i flere Uger vret forkjlet og Vinteren er saa strng derfor bliver jeg her i Byen. Juletiden har imidlertid dkket mit Julebord med mange smukke Gaver, een af disse er den [smukke rettet til:] nydelige Samling af: "Brnenes Musik", den Deres Broder har smukt illustreret. Udgiveren har tilegnet mig denne Bog og har derved i Sandhed beredt mig en stor Glde, - "Lykke-Peer" er, som De vel har seet, blevet vel omtalt i alle Blade, undtagen i Fdrelandet", og i det lille "Heimdal", de to Anmldere, have en anden Opgave end /den jeg satte mig; der er Sandhed i Goldschmidts Ord i "Det Sete er afhngig af inene der see". Man udstter jo Prmier for den bedst skrevne Bog, man skulde engang, synes mig, udstte Prmie for den bedste Lser. Heimal har i Dag med en Anmldelse af Carl Andersens Digte, vret vred paa de stakkels danske Poeter, de ere alle for blde og fordrve altsaa, man skal have "Jormand" [Jordmand, c: vre jordbunden, jordnr]. Dog nok her om. Bevar Deres varme, friske Natur, gaae frem i den, syng "kort, klart og rigt!, lad Serne naar de komme rulle hen over dem, hvad der er et sandt Aandens Liv i, gaaer til Gde og Velsignelse. Nu ruller snart det nye Aar op, hvad mon det bringer? Den blodige forfrdelige Krig ligger som en Mare og knuger min Tanke. Hvilket Julebord nu i Frankerige! Blod i den hvide Snee, Dds Suk i stedet for Julesang; jeg kan ikke rive / ud af min Tanke de Rdsler Krigen medfrer.

Gld mig ved Leilighed med et lille Brev, men bring nu forud, min hjertelige og rbdige hilsen til Grevinden og Greven; jeg husker saa levende og glad den deilige Juletid jeg i tidligere Aar tilbragte paa det venlige, gjestfrie Bregentved med Julebord og Julebal; de milde ine rundt om og hele Ungdommens Lystighed, nu lyser den der i en ny Slgt. Og her med lev vel! De bedste nsker for Dem og Deres Hr Broder, som De nok sender en skriftlig Hilsen fra Deres ldre Ven

H. C. Andersen

[korrekturgennemgang 28-05-2009: JdM, EA, NOx]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 688-91)