Dato: 12. november 1870
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen. Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

[12. November 1870].

Saa hjertelig Tak min kjre, dle Etatsraad for det livfulde, svulmende Visitkort som jeg igaar fandt ved min Hjemkomst. Jeg lnges efter fornyet Bekjendtskab med "Lykkepeer"275 at flge ham til det Sidste, men hidtil lod man mig ikke Ro dertil. I Musikforeningen2 havde jeg den Glde at see Dem og vre i den elskvrdige Fru Melchiors Nrhed.

Torsdag.

Jeg har ligget syg siden Sndag og kom frst igjen op igaar og hvormeget jeg end har tnkt paa Dem kjre Etatsraad, saa har det vret mig umueligt at slutte og afsende min Tak for al Deres Trofasthed og Godhed frend nu. Det var mig ret en Skuffelse atter at modtage Deres Visitkort, da min Lge havde lukket min Dr efterat jeg igjen var staaet op igaar.

Her er slet ikke hyggeligt, omgivet af en forskrkkelig Haandvrkertrav[l]hed og do: Spectakkel, men det er jo for at det senere skal blive rigtig godt og da stoler jeg paa ret ofte at see Dem hos os kjre Etatsraad! Gud give at det "Soelskin", som Deres lyse, milde Sind, Deres kjrlige, overbrende Hjerte siger at have fundet paa Holsteinborg maa ledsage os til vort By-Hjem naar vi om Gud "og Haandvrksfolkene" fristes jeg at tilfie vil det, efter Nytaar flytte herind. Jeg tager en Ugestid hjem til mine elskede Brn, de tre Dttre, men maa fr Juul atter herind. Igaar var Adjunkt Fritsche her fra Roeskilde og yttrede sig tilfreds med Christian Christoff. Den kjre Dreng selv skriver: "der er ligesom faret en anden Aand i mig siden jeg er kommet i Skole men jeg har det ypperligt, og skal nok vre gruelig flittig!" Dog tilgiv at jeg trtter Dem med Sligt, om De end er hans Gudfader! Modtag vores hjertelige Tak og Hilsen, saavel Holsteins, som Brnenes og

Deres hengivne

Mimi Holstein.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus