Dato: 23. september 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Kjbenhavn, Tordenskjoldsgade N 17,

den 23 September 1870

Kjre Ven!

Hvor i Jydernes Land er dog Jonas? Han sagde mig det, men jeg beholdt det uklart! saa gjerne skrev jeg Dig til, thi jeg slutter fra mig selv, ude lnges man efter Breve. Hvor er Du dog Menneske? Jeg skrev da for flere Dage siden til din Moder og bad hende give mig din Adresse, men jeg har intet Svar faaet; saa gik jeg i Dag ud til Peter Mller og han sagde: Thisted, Kammeraad Andersen, at jeg kunde glemme Andersen, og desuden Thisted, den By jeg har seet, men ikke betraadt, og dog faaet et vldeligt tre doppelt Hurra fra. Da jeg for flere Aar siden kom fra Nrre Vosborg og med Dampskibet seilede til Aalborg, lagde vi an ved Thisted, jeg sad i Kahytten, og blev kaldt op paa Dkket, man sagde der stode Venner paa Skibsbroen, de vilde hilse paa mig; jeg kom derop og saae Hattene svinge; hrte Hurra-Raab; kjender Du nu Nogen der raabte / hjerteligt da hils ret hjerteligt fra mig, ogsaa dem som ikke raabte! Der er Du altsaa! i Thisted, Hexehistoriernes By, som Holberg giver dem! - P: Mller fortalte mig at Du kom derover med en kolosal Forkjlelse, som Du slog ihjel ved en Seilads i Stormveir. Det er en ny Cuur. Har Du det godt? Skraber Du Noget! Spiser Du saa Skrabet eller finder Perler i Skallerne? - Gid at jeg maa hre, at Du var glad, flte Dig vel. Saaledes saae Du ud da jeg sidst saae Dig! hvorledes havde Du det indeni. Hvorledes lever og lider Vedkommende? Send en Hilsen fra mig! - Jeg har nu forladt de kjre Venner paa Rolighed og er flyttet ind i Tordenskjoldsgade, det er noget dyrt 360 Rdlr aarligt for to temmeligt smaa Vrelser og det over Porten, som gjr det fodkoldt, jeg havde hos Edgard faaet strre Stuer, men maaskee ikke saa god Opvartning som her hvor jeg nu er. Jeg har pyntet paa de to Stuer saameget / jeg kunde, anskaffet mig nyt Gulvtppe og flere Ndvendigheder og Stads. Min Stue til Gaden vil Du vist finde srdeles hyggelig, den vilde vre et smukt Kabinet, hvor jeg kunde sidde og skrive og lse, men jeg maatte have en strre Stue tt ved til at modtage Venner i, og kunde med dem have en glad Aften, det kan jeg ikke her. Faa Aar har jeg endnu kun at leve i og det kunde vre fornieligt at leve disse. Nu sidder jeg som Fuglen i et lille forgyldt Buur, med Fuglegrs og Blomster rundt om; disse maa jeg takke Fru Melchior for. En heel Uge har jeg vret i Byen, boer tt ved Theatret og har kun en halv Time een Aften til Operaen "Barberen" vret i Theatret. Jeg.morer mig ikke der, som i den tidligere Tid. Casino er mig ikke fristende - saa sidder jeg heller i min lille Stue og skriver til gode / Venner. I Dag har jeg lst Lykke-Peer hos Gade og havde stor Glde deraf, som jeg har havdt den af Alle - uden af [overstr: een] - ! find nu [sters rettet til:] Perler i Limfjordens sters, jo rigere Du bliver, des mere rundhaandet vil Du blive i Roes og Erkjendelse. Det var nu Andersen. Siig mig saa lidt om Kammeraad Andersen, din Vert og din Ven i det gode Thisted? Gjerne vilde jeg give Dig noget Interessant men Kanonskuddene have endnu ikke lydt 27 Gange fra Volden. Fra Peblingesen, hvor de smaa Brn jo hentes, hrer jeg at Clara Winding vil snart erholde en lille Hr eller Frken Winding. Der er Glde i Familien. Hvad der egenligt fylder mig, Krigen! det ulykkelige Frankerige, vil jeg slet ikke skrive om. Det er som jeg drmte en fl Drm. Det plattydske Eventyr om Fiskeren og hans Kone, hun som til sidst vilde vre den gode Gud, vre ufeilbarlig og da sad i Muddergrften tnker jeg paa ved Paven [Langs kanten:] Gld mig med Brev.

Din Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 133-36)