Dato: 19. september 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

679. Til Henriette Collin. Rolighed, Sndag-Formiddagden 19 Sept 1870

Kjre Fru Collin!

Endnu er jeg her paa Rolighed; Veiret er i Dag saa smukt, Solen varm og ud for Dren strkker sig den friske grnne Grsplet; imorgen flytter jeg ind i Tordenskjoldsgade, hvor der nu er nogenlunde istand; jeg har i de senere Dage vret der daglig for at ordne mine Ting; Meget maatte sttes istand; Plaid, et Par Gulvtepper, en Frakke etc. er aldeles delagt af Ml i denne Sommer, det er rgerligt. Jeg har faaet nyt Gulvteppe og flere Forndenheder, saa at jeg vistnok ogsaa kunde have kjbt Gardiner; det var Anskaffelsen af disse som blev Skyld i at jeg ikke kom til at boe hos Edgard Collin, jeg er ved, strkt at fortryde det, da jeg hos ham havde, for samme Priis, faaet en langtstrre Leilighed, end den jeg nu har; den er al for lille. Jeg har dernst selv maattet anskaffe Bordteppe etc., da det som blev leveret mig saae for usselt ud. Jeg havde det strre og nettere hos Frakken Hallager og det kostede mindre. Kom nu selv at see hvor lidt jeg har for 360 Rdlr aarligt. Professor Holst giver for en stor Leilighed med 7 Vrelser kun 400 Rdlr. Imorgen altsaa, om Gud vil, fltter jeg ind! det er da netop to Maaneder siden at jeg kom her ud til Melchiors, De vil da indsee at jeg her er groet fast; Tiden er imidlertid jaget hen, jeg har i den levet, som andre Folk, i stadig Spnding om Krigen, de ulykkelige Mennesker!732 Hvilke Rdsler; grueligst er mig Nedstyrtningen i Steenbruddene, hvor man hrte de Dendes Suk i flere Dgn.–Hvad forestaaer i Paris ! Hver Dag kunne vi vente at hre herom. Dersom De er saa venlig at sende mig Jon Adresse, da skriver jeg ham til, jeg veed at det vil fornie ham. I Formiddags var jeg inde i Byen, der erfarede jeg at Theodor er i Dag i Hellebk. Hvor lnge vil De blive der - Kan ikke Theatret herinde lokke Dem - Jeg har endnu ikke vret der, uagtet Liden Kirsten, med Frken Rung, i Hovedrollen allerede er opfrt to Gange; paa Lykke-Peer er nu trykt 8 Ark, Bogen bliver hele 16 Ark og jeg haaber at De skal have Fornielse af at lse den. Til Deres Mand gjemmer jeg Manuskriptet.–I Bogen komme to Hunde for Flick og Flock, jeg maa vel have to saadanne sde Dyr derind for at Theodor kan faae Lyst til at lse samme.–Hils Deres Mand og Louise; den Lyde hos hende De antyder, berrer vistnok Smagens Gebeet, men om Smagen veed De kan der ikke disputeres. Orla Lehmann har jeg aldeles ikke seet siden jeg ifjor tog til Nizza; vi mdtes saa sjeldent i de senere Aar; som unge Mennesker kjendte vi hinanden, levede en Deel med hinanden og fra den Tid skriver det sig at vi sagde Du til hinanden.–De husker hans Forundring engang hjemme hos Dem over at Deres Mand og jeg tiltalte hinanden med det fremmede De. Jeg lnges nu meget efter at see Dem i Hovedstaden, langt fra det siberiske Hellebk.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost