Dato: 6. september 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

"Rolighed" den 6 Sept 1870.

Kjre Fru Koch!

De maa vistnok tro at jeg er ude af Landet, slet ikke saa nr Byen som jeg er, eftersom De i saa lang Tid ikke har hrt fra mig, jeg har ikke seet Dem og Deres siden jeg betaget af Varmen kom en Fredag ind til Middag; men jeg har vret som De veed, strk forkjlet og i den sidste Tid saa overvldet af Begivenhederne at jeg kun levede i disse og i mig selv. Det er jo forfrdelige blodige Dage, verdenshistoriske Tider! hver Aften ligger et nyt rigt beskrevet, oplevet Blad for os. - I alt det Store glemmer man dog ikke ganske sig selv, og den Dag i Dag er en Mrkedag for mig! ifjor samledes vi til min Fest, den De var Een af de meget Medvirkende til! det var en lys, en deilig Dag, og for mig laae en Reise til Sydfrankerige; hvor Meget er ikke skeet siden! for mig, Gud vre takket kun godt, jeg har vret et Lykke-Barn. Men hvad er Lykke? Maa man just i disse Tider sprge -

Jeg er endnu her paa Rolighed, men tnker paa sidst i Ugen at fltte til Byen; alle reiser, til Espe, Glorup, Frijsenborg er allerede for Uger siden opgivne, mit Sind var ikke dertil. Om jeg kommer ind til Fredag er endnu ikke bestemt, men lngere end Ugen ud bliver, om Gud vil, ikke mit Ophold herude. his kjrligt Deres brn fra mig, de Store og de Smaa, bevar mig Alle venlig i Tanke og Tak for al Deres SDeeltagelse og Venskab for mig igjennem Aaringer! Tak for Deres Deel i Festen for i Dag et Aar siden.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Til

Fru Conferensraadinde Koch.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 343, billed 6950-52)