Dato: 12. august 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Rolighed den 12 August 1870.

Kjre Ven!

Ikke eet af de Billeder, De har vret saa venlig at sende mig, kan jeg udfinde Plads for i de nyere Eventyr. Det er underligt at Tegnerne ikke har skrevet et Par Ord bag paa hver; de synes nsten at kunne puttes ind i enhver Bog.

Ivrigt skriver jeg i Dag for at gjre Dem opmrksom paa, at min Bog har Navnet "Lykke=Peer", det har jeg ganske tydeligt skrevet og sagt, ikke "Lykke=Peter".

Jeg gjentager dette for at der ikke ved min Hr Forlgger selv skal komme et feilagtigt Navn i Pressen. See kun mit forrige Brev og De vil lse der:

Lykke=Peer.

Det skal hverken nvnes som Eventyr eller Historie, men kun Lykke Peer af H. C. Andersen. Jeg vil haabe at vi begge faae Glde af denne Bog. Trykningen nsker jeg nok begyndte ind i September, da kunde jeg sende Udhngs Ark til New-York, ellers maa jeg nu lade tage en Afskrift af det Hele, idet jeg nok nsker at den engelske Udgave i Amerika kunde komme ud, om ikke samme Dag som i Kjbenhavn, saa dog ikke meget lnge efter, da Digtet allerstrax bliver oversat af Andre.

De og Deres have det vel godt, vil jeg haabe. Meget savner jeg paa "Rolighed" Deres Sster, vil De sige hende det, naar De skriver.

Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 70-71)