Dato: 22. juli 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

"Rolighed", Fredag Morgen den 22 Juli 1870.

Kjre Fru Koch!

Smukke Sommerdage har jeg tilbragt paa "Petershi" og der sluttet min ny Fortlling, som jeg nu glder mig til at De og Deres skulle hre i sin Heelhed.

Jeg er endeligt flttet ind paa "Rolighed" og har to Vrelsermed Balkon ud til Haven og Sen; naar De en Dag besger "Rosenvnget" da kom ind at see den forandrede Bygning.

Jeg tager ikke til Byen i Dag, jeg er i Stemning til at arbejde paa min Bog, som jeg nu gr fyldigere og dog forkorter! vi sees saaledes ikke denne Middag, men De vil venligt hilse Brn og Brnebrn. Det er alvorsfulde Tider som rulle op! Hvad vi dog opleve! - igaar var det 50 Aar siden at rsted opdagede den electromagnetiske Kraft; hvor mgtigt har den maaskee igaar, i Dage som disse, virket gjennem Landene. Deres Sn tnker jeg mig nu er naaet over det rde hav, mon han veed om Krigen som nu begynder? Naar De skriver, hils ham da paa det inderligste fra Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 339, billed 6944-45)