Dato: Oktober 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

[Oktober 1838]

[Brev] har jeg rigtignok ikke faaet siden jeg sidst [skrev] Dem til, men med sine sande Venner maa man ikke regne det saa nie; dette Epistel er ogsaa kun "en skriftlig Hilsen", som den unge Bruun bringer Dem. I denne Aften lser jeg en tydsk Recension over "Harfen der Skalden", hvor jeg igjen staar med Palmer, og det som Lyriker; hvad man her apotheoserer Winther for, og som jeg billiger, den fdrenelandske Duft, (hans Digte finder jeg som en dansk August med Hstakker og Maanskin), kalder Tydsken, ikke endnu at vre en Digter for Verden, men kun for Danmark, mig berer han med dette mere omfattende Talent og trster Winther at han jo er saa meget yngre end jeg; han har nu rigtignok en Slump Aar fleer! Jeg lever og aander denne Tid kun i en sydlig Verden; jeg er midt i Dramaet Mulatten og dette vil vise Folk om jeg er dramatisk Digter eller ei! pas paa, vil Gud, det gjr ligesaa stor Epoke i mit Digterliv, som Improvisatoren har gjort det. Nu ngte de mig aldeles Talent som dramatisk Digter og naar Mulatten er frdig, saa O, de Mennesker !dog mueligt stikker det mig ogsaa selv at snderrive det Hele, jeg vil tvinge Dem her hjemme [til at anerkjende] Guds egen Gave h alt er det Bedste jeg i , har skrevet; Eduard Collin, og Fru Lesse ere henrykte og Lieutenant Lesse selv begynder at vakle i Tvivlen om mit Talent i denne Retning. Dog hvad siger Alt det. Stykket kommer slet ikke til at ligne andre Stykker, skal det slutte sig til noget, bliver det vist en Deel af det Episodiske i Alferne og Fata Morgana. Man vil, dersom jeg endelig skal sttes i en Skole og ikke selv maa vre een, nok regne mig til en Mellem Slags af Victor Hugo og Casemir Delavign. Jeg sluger i disse Ntter alle Bger om Africa og Amerika; er som hjemme mellem de Sorte hos Struds og Lve; drmmer om slimede Slanger i det vaade Grs, gjennemsigtig Luft med behalede Stjerner, som Columbus-Landet eier dem. Versene ere saa gjennemfilede at man ikke begriber min Stadighed. Til April haaber jeg at bringe det paa Theatret, gjr det Lykke, da reiser jeg nste Efteraar til Paris og overvintrer. Det er mine smukke Bobler ! og i disse dandser hele Boulevarden, Theatre og Gallerier. Rimeligviis springer Boblen! Vi have faaet Thomsens Avis i Studenterforeningen, det morede mig at see den der, det var som en gammel Ven fra Landet, jeg havde nr spildt en Kop Kaffe paa Bladet, for jeg syntes jeg burde traktere det.

Rygtet er desvrre vist at Petsholdt179[har] skaaret Halsen over paa [sig, det er pass]eret under en Hjernebet[ndelse. Det er] endnu skjult for Sstrene; jeg [har frem]deles Tro paa, at han er drbt. [Der] er altfor meget indviklet i den Sag. Han rejste fra Ancona med Dampskibet til Grkenland; og her i Patras har han skrevet et Brev den 23 August til Gottlieb Collin hvori han beskriver smukt Landets Deilighed, men taler ondt om Folket og sin Vert, der skulde sige om ham at han var forrygt, og en Spion. Det nste Brev (den 28 Aug), (begge ere sendte i Afskrift) begynder med: "Med min Galskab bliver det vrre og vrre!" Han fortller at han gjennem Vggene hrer at man lgger Raad op mod ham, at man paa Gaden peger Fingre af ham, som en Gal, beskriver sit Ophold der skrkkeligt, "frst imorgen, dersom jeg faar Lov at leve saa lnge", skriver han, "kommer Dampskibet". Og nu er han just den Morgen fundet dd, med Halsen overskaaret, og Verten fremviste et Beviis at Petsholdt testamenterer ham , Alt hvad han har hos sig. Om disse Breve, veed imidlertid Sstrene180 intet, ligesom man slet ikke har ladet dem vide hvorledes han ret er kommet af Dage. Han var et begavet Talent, en stor Landskabsmaler og eiede 80000 Rdlr.; ung og livsnydende. Fra Frken Bremer har jeg ikke faaet Brev siden i Sommer. Bulver har jeg heller ikke hrt fra; jeg vil vente til Nytaar, kommer der da intet Epistel, saa kan han enten ikke lse Tydsk, eller ei har brudt sig om [at] lse min Bog, og saa kan han seile sin egen S, i den anden Verden blive vi nok gode Venner og Brdre. Sprg Deres Tante om hun ogsaa her paa Jorden vil vre en Slags Bulver eller Bremer? Hels dem alle.

Med broderlig Hengivenhed H. C. A.

.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus