Dato: 27. juni 1870
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

669. Fra Henriette Collin.

Aalsgaard Mandag [27/6 1870]

Det var paa hie Tid kjere Andersen at Deres Brev kom, thi jeg var paa Veie til at blive fornrmet og saa saae det nok galt ud for Dem!–Jeg lnges meget efter at vide Resultatet af Deres Forhandlinger med Edgar og haaber at det maa blive til alle Parters Gavn og Glde og jeg kan godt forstaae at De selv maa see Vrelserne inden De bestemmer Dem.–Hos os gaar, eller rettere, flyver Tiden med utrolig Hurtighed og hvrt ieblik, naar man mindst vnter det, er det Sndag, de 3 Colliner tilbringe mere end deres halve Liv ved vort Fremtids Sommerhjem, og var De her idag saa skulde De, det er jeg vis paa, glde Dem med mig over en'ndash;ja lee kun'ndash;Ukrudts-Flor, der har udviklet sig i vore Skove'ndash;jeg kunde have Lyst til at lgge et af vore Grantrer inden i Brevet, men da det nok ville veie til 3 Postmrker, vil jeg dog ikke indlade mig paa denne Udgivt, og hellere vnte til De selv kommer og seer vor Herlighed'ndash;Saameget er vist at dersom Grev Holsteins Familie glder dem over deres Holsteinborgs Herlighed efter samme Maalestok som vi over Ellekildes 6 Tommer hie Trer, saa har de meget at vre glade over'ndash;men det er de jo ogsaa, det er jo en lykkelig og elskvrdig Familie i hvis aabne og gjstfrie Arme De nu nyder Livet.–

Jeg seer af Avisen at Christian Vinther er kommet hjem og i et Brev fra Kjbh: fortaltes der at hans'ndash;(hans Kones)–Datters Forlovelse med en Portugiser'ndash;var hvet'ndash;det er det 3die Forsg paa at faae den stakkels Pige forsrget ad Egteskabets Vei og jeg kjender ikke det nrmere ved Sagen, men i mit stille Sind lyknsker jeg af mit fulde Hjerte Portugiseren!

Familien Phister som boer her, havde nylig en stor Angst ved at deres Datter faldt ned i en aaben Kjelderlem og derved fik en saadan Nerverystelse at de strax maatte tage til Byen med hende, hun er nu i god Bedring, men da hendes Fader beskrev mig sin Sorg og Angst for Datteren gjorde han det saa levende og saa grdende at jeg var ligeved at grde med'ndash; jeg tror dog ikke at han spillede Komedie.

Jeg glder mig til de nye Eventyr'ndash;men det er ungteligt et farligt Gebet at komme ind paa de forlorne Tnders Enemrker med Poesiens uafviselige Fordringer.

Jeg er Mutters-ene hjemme og har derfor kun mit eget hjertelige Levvel

Deres Jette C.

[ I Margen: ] Jeg glder mig til at De laaner mig rsteds Breve ved Leilighed.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost