Dato: 26. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Thyra Krag-Juel-Vind- Frijs-Frijsenborg
Sprog: dansk.

Basns den 26 Juni 1870.

Kjre, naadige Fru Grevinde!

Dere er allerede gaaet nogle Uger siden jeg ved Ringsted Station havde den Glde at see og tale med Dem og de unge Komtesser i det de vilde i Besg paa Giesselfeldt. Jeg fik da det deeltagende Sprgsmaal om jeg i Sommer kom til Jylland og Deres Naade var saa venlig at udtale at jeg var velkommen paa Frijsenborg. Jeg glder mig srdeles dertil, men har i nogen Tid vret uvis om hvorledes jeg bedst stillede mine Sommer-Udflugter og derfor har jeg ikke skrevet fr. - Jeg har nu vret over en Maaned paa Basns og strax i Begyndelsen af denne / var jeg en Ugestid sammen med Grev Mogens og Otto Scavenius, det forniede mig at see hvor de to Venner saa ungdomsfriske sluttede sig til hinanden, jeg bad dem begge sende Hilsener fra mig til Deres naade og det er vist nok skeet. For mig fli Tiden hurtigt hen ved Lsning og Brevskriven, jeg var med Hensyn til denne i stor Gjld, nu har jeg saa temmeligt afbetalt den ved omtrent 60 Breve. Under al den Tid var jeg ikke rask, nu derimod er jeg det og i Dag, efter Frokosten, forlader jeg Basns og tager til Holsteinborg.

Jeg bliver der kun i een Uge, da jeg senest den 3die Juli maa til Kjbenhavn for at / finde en Leilighed for Vinteren. Min kjre Venner i Familien Melchior, komme hjem fra Algier de frste Dage af Juli, deres Landsted udenfor Kjbenhavn er bygget om, Alt der indrettet paa det Bedste og jeg er en velkommen Gjst; i et heelt Aar have vi ikke seet hinanden og vi glde os gjensidigt til at mdes. Jeg bliver der til ind i August og da var det mit nske at slutte de smukke Sommerdage, om Gud vil, med en Udflugt til Frijsenborg dersom jeg til den Tid ikke er der til Uleilighed. Jeg tillader mig, naturligviis, senere lidt niere at bestemme Tiden, men har nu her forelbigt tilladt mig at antyde / den, er Deres Naade kun ikke allerede blevet trt af dette lange Skriveri.

Den smukke Sommertid venter mig maaskee ovre i Jyllands Skov-Eensomhed paa det prgtige Frijsenborg, hvor den forundte mig "Guldskat" [brev: Brev ~juni 1865] , som nu er stret om i Verden, et Eventyr som det vil maaskee igjen skinne frem under den samme Hygge, og de milde ine som den gang gjorde mig det saa hjemligt i den rige Gaard.

Deres Naade, Hr Greven og Brnekredsen vre takket derfor. Forunder Deres Naade mig Brev da naaer det mig paa Holsteinborg, over Skjelskjr, og i Kjbenhavn hos Grosserer Melchiors Hibroplads No 21.

Deres Naades taknemlige, rbdige

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 766-69)