Dato: 22. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

Basnæs den 22 Juni 1870.

Kjære, velsignede Fru Grevinde!

Imorgen, tænker jeg mig, er Deres Naade vendt hjem fra Kjøbenhavn og jeg vil derfor gjerne at dette lille Brev bringer min Hilsen og tak paa Holsteinborg. Jeg antager at naar jeg nu bestemmer førstkommende Søndag til min Ankomst, vil jeg være forvisset om at Deres Naade er i Hjemmet. Vil De da forunde mig at jeg bliver til den næstkommende Søndag. Fru Scavenius lader sin Vogn bringe mig fra Basnæs til Holsteinborg, og jeg tillader mig at indtræffe til Frokosttid, den jeg antager er Klokken 12./ Særdeles glæder jeg mig til den solbelyste Uge jeg skal tilbringe paa det kjære Holsteinborg og samles med hele Ungdommen der; savne vil jeg imidlertid Comtesse Bodil og Hr Greven selv faaer jeg maaskee ikke engang at see. Naar jeg nu en efterfølgende Søndag maa Bort, det er aldeles nødvendigt da jeg skal ind til Byen og sikkere mig Værelser for Vinteren, tør jeg jo nok haabe at faae en Vogn til Sorø-Stationen.

Ved min ankomst til Kjøbenhavn vil jeg træffe Melchiors, som allerede nu paa Fredag begynde deres Hjemreise fra Ems til Kjøbenhavn, jeg kan imidlertid ikke strax fløtte ind til Dem paa "Rolighed", da Villaen er blevet bygget om og der vil gaae flere dage før Fru Melchior faar Alt der vel indrettet; jeg bliver derfor en otte / Dages Tid i Hotel inde i Byen, der jo i denne varme Tid ikke vil smage efter Opholdet paa Basnæs og Holsteinborg, men det kan ikke blive anderledes. I August tager jeg et Par Dage til Espe og da over til Frijs1enborg. Sommeren er da forbi, september kommer som Jepftas Datter i al sin Pragt - og forbi, forbi, ja det bliver alle Historier! og Sommerens med. Men endnu er vi midt i den deilige Tid, Roserne er ved at springe ud, Kornet staaer høit og grønt; Solen skinner, og det er endnu deiligst hvor man seer glade Børneøine om sig og det skaYjeg see paa Holsteinborg. Altsaa om Gud vil, søndag mod Frokost-Tid ruller jeg glad ind i den gamle Gaard. Tusinde Hilsener forudsendes. Deres Naades taknemlige, ærbødige

H.C.Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus