Dato: 20. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Martin Henriques
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør den 20 Juni 1870.

Kjære, fortræffelige Ven!

De den meest trofaste i at skrive Breve! ja fra mig faaer De i Dag kun dette løse Blad, "ung Anna" skal have "Storskrivelsen!" De læser jo den, der ere slet ingen Hemmeligheder i den for Forældrene. Jeg er glad ved at Tyven ikke stjal lille Marie, vil De sige hende det, ja De kan tilføie at den Fugl Viben, hver Dag flyver mig over Hovedet og skriger" Tyvi! tyvi!" og at jeg svarer, "ja, ja, jeg veed det nok! men han har jo ikkestjaalet Marie, heller ikke Jomfruen, der var meest-udsat derfor, da hun sov saa forladt af Alle, nede i den tyve­udsatte Etage!" Viben vil vist have Tyven hængt op i et høit Træog der baske ham med sine Vinger, til han giver "Kjærestebrevet" fra sig;. og saa ville vi lade ham gaae naar han lover. aldrig at stjæle kostelige Sager, som Marie-Breve og Peterhøiske-Æbler.

Nu længes jeg meget efter at høre fra Deres Søster om hun og Fa­milien komme snart til Kjøbenhavn. Jeg tænker at være i Byen den 3 Juni, jeg maa see paa en Leilighed som Hr Edgar Collin foreslaar at leie. - Mit Befindende, med Hensyn til "Zone" er nu bedre, men Gigten vil ikke slippe, den er vist en skjøn Erindring fra Nizza, Sol­skinnets By, som den kaldes i Reisebøgerne. Hils nu Deres fortræffelige Frue, Børneflokken, Husets Venner og Befolkning fra Deres hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus