Dato: 17. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr

den 17 Juni 1870.

Kjre Ven!

Dit Brev er brndt, men hvert Ord har jeg beholdt, og takker Dig ret for din Tillid til mig, Udtalelsen af hvad der fylder Dig, dit Sind er tungt, saa meget trykker Dig, jeg kjender Trykket fra en anden LivsStilling i yngere Aar; jeg vil imidlertid saa gjerne tro, at Meget ligger mere i Misstemning end just i Forholdene. Saa inderligt som jeg holder af Dig, som var Du min yngere, kjre Broder, vil Du forstaae at jeg er bedrvet ved at vide, hvor tungt dit Sind er og Intet at kunne gjre for at lfte det. Det er godt nok at sige: i Virksomhed, fordunster Grillerne, men naar det er mere end Griller fordunster det ikke. Hver af os i Verden har sin Kamp, selv de der synes os lykkeligst stillet, og Du din. Det fornier mig i dit Brev at lse at Du er glad over vi kom til at reise sammen vor seneste Tour, paa den kom vi til at kjende og forstaae hinanden, og jeg forsikkrer Dig at jeg betragter vort Samliv da som det bedste og egentlige Udbytte af denne Reise; / Du kom mig paa den, frste Gang, ret fortrolig og aaben imde; der fandtes ingen Rivninger Sted, thi vi forstode gjensidigt at vi meente hinanden det rligt og godt. Du er endnu i Udvikling, men just, selv gjennem sjlelige Kampe, altid frem i det Gode. Kun det veed jeg Du vil og vil det i al rlighed. Du kan ikke optage dette Skrevne som smukke Talemaader, men tage det som det er, en Udstrmning inde fra, enten Du nu vil vre enig med mig eller ei. -

Bring min deeltagende, hjertelige Hilsen! - Jeg lever meget stille herude og har det just ikke saa ganske godt, jeg plages af Gigt og er endnu lidende af Zona, det er aldeles som var der under min hiere Arm, hen mod Brystvorten, indbrndt med et Jern N, altsaa som stod der skrevet N 2. Det er nu snart henved 14 Dage siden, og jeg holder dog lidt Dit, (ikke meget.) - Paa Sndag reiser jeg / over til Holsteinborg og bliver der indtil den anden Juli, da maa jeg ind til Byen, enten saa Melchiors ere komne eller ei, jeg maa see paa Vrelser; saadanne vil Edgar Collin leie ud, men jeg kan ikke, indseer Du, tage imod samme uden at see paa disse. Hvorledes hans, vistnok elskvrdige, Frue er for ham som Hustru, er jeg dog uvis om hvorledes hun kan vre som Vertinde, dog hovedsagen bliver nok om der er en solid Pige, til at passe mig. Dersom Melchiors komme frst i Juni - da er jeg af dem indbudt til at boe paa "Rolighed" hvor jeg bliver 3 a 4 Uger og tager saa over til Frijsenborg. - Snart er da Sommeren forbi. Hvor dog Tiden flyver og isr flyver den naar man bliver ldre. Charles Dickens Dd, har fyldt mig med mange alvorlige Tanker. - Lev nu vel! hils i Hjemmet hver isr

din Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 126-28)