Dato: 14. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Basns den 14 Juni 1870.

Kjre Ven!

Tak for de to Breve De har forundt mig. Jeg bliver altid glad, naar jeg seer Deres mig bekjendte Haandskrift uden paa Brevet, det blev jeg ogsaa igaar da jeg saae samme. - Efterretningen om Charles Dickens Dd bedrvede mig, men jeg har ikke flt Stemning til at skrive noget Digt i den Anledning, som De nsker det, ellers var det tilvisse skrevet og sendt Dem. I mine samlede Skrifter vil De finde mit Besg hos Dickens, der har jeg udtalt Alt hvad jeg har at sige, enhver anden Meddelelse vil blive en Gjentagelse. Jeg er ikke vel! har i otte Dage vret lidende, derfor bliver ogsaa dette Brev saa kort, men jeg vilde ikke udstte med at besvare Deres Skrivelse. Snart skal De faae, haaber jeg, et lngere og mere fornieligt Brev og naar jeg har et eller andet Stykke, der kan egne sig for "Dagens Nyheder", sender jeg samme. Hils den kjre Edgar Collin og vore flles Venner. I mine samlede Skrifter vil De finde en Skildring af Festen i Oberammergau for 10 Aar siden, jeg gjr Dem opmrksom herpaa, nu da Festen gjentages. I Dag har jeg det slet ikke godt! Lev vel!

Deres hjerteligt hengivne H. C.Andersen

Tekst fra: Helge Topse-Jensen

Basns den 14 Juni 1870.

Kjre Ven!

Tak for de to Breve De har forundt mig. Jeg bliver altid glad, naar jeg seer Deres mig bekjendte Haandskrift uden paa Brevet, det blev jeg ogsaa igaar da jeg saae samme. - Efterretningen om Charles Dickens Dd bedrvede mig, men jeg har ikke flt Stemning til at skrive noget Digt i den Anledning, som De nsker det, ellers var det tilvisse skrevet og sendt Dem. I mine samlede Skrifter vil De finde mit Besg hos Dickens, der har jeg udtalt Alt hvad jeg har at sige, enhver anden Meddelelse vil blive en Gjentagelse. Jeg er ikke vel! / har i otte Dage vret lidende, derfor bliver ogsaa dette Brev saa kort, men jeg vilde ikke udstte med at besvare Deres Skrivelse. Snart skal De faae, haaber jeg, et lngere og mere fornieligt Brev og naar jeg har et eller andet Stykke, der kan egne sig for "Dagens Nyheder", sender jeg samme. Hils den kjre Edgar Collin og vore flles Venner. I mine samlede Skrifter vil De finde en Skildring af Festen i Oberammergau for 10 Aar siden, jeg gjr Dem opmrksom herpaa, nu da Festen gjentages. I Dag har jeg det slet ikke godt! Lev vel!

Deres hjerteligt hengivne

H. C.Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 90, 136-37)