Dato: 14. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Martin Henriques
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr den 14 Juni 1870.

Kjre Ven!

Det forniede mig at faae Brev fra Robert, det var ganske rigt paa hvad han havde oplevet og velmeent lagt an paa at vre under" holdende. Jeg har derfor ogsaa skrevet ham et Brev til, som jeg lgger ved dette og beder at det maa blive givet ham. Det er ikke let at skrive til en saadan ung Herre, det er lettere at skrive til Marie, der veed man, saa omtrent, hvor man skal stille sig, men til en ung Studiosus artium i vor udviklede Tid er det vanskeligt, isr naar man tillige veed at han allerede har skrevet for "Folketheatret". Marie har jeg paa anden Haand hrt fra, men det var ikke trsteligt. Carl Bloch skriver at Marie har sagt, hun er min "Kjreste", men hun vil gifte sig med en Anden. Nu veed jeg det! Een af mine bedste Venner forebringer mig det. Ja, af Venner skal man have Sandheden at vide! - Jeg lever stille herude, fryser og er noget lidende; jeg har nemlig faaet hvad Lgen kalder "Helvedes Ild", der brnder "allerhelvedes! -"

jeg kunde nok mrke at der var noget Djvelskab derved og tnkte paa at tage: "Det hiere ie af en Vibe, det venstre af en "Loss", lidt knkket Glas af en Kirkerude, "det findes overalt." - altsaa tage Recept fra "Ulvesvlget"; nu bruger jeg ellers mere gelinde Midler mod Ondet, som nok har et smukkere, end det af mig nvnte Navn og kaldes "Zone". Imidlertid tnker jeg at ellers Ildebranden slukkes snart; De maa ikke lade klemte om den i Avisen, ellers bliver Folk vittige og taler' mueligt om "Ildebrand i gamle Huse". Humeuret er ellers som De seer, ret godt. Jeg bliver her paa Basns til efter den 20de, frst da tager jeg til Holsteinborg og kommer een af de allerfrste Dage i Juli til Kjbenhavn; paa den Tid haaber jeg Deres Svoger og Sster ere komne paa "Rolighed"; frst efter at have tilbragt Tiden der, jamaaske flyvet lidt om &i Omegnen af Sundet, reiser jeg til Jylland. Man lgger mange Planer, jeg isr, men Vorherre veed alene hvor man havner."Breve fra og til rsted" har jeg i Dag sluttet, jeg kunde nske et tredie Bind; eet Brev til Orla Lehmann og eet fra Schou have srligt tiltalt mig. Efterretningen om Dickens Dd kom mig saa overraskende; mange gamle Minder gik gjennem Tankerne, ogsaa han er nu flyvet forud - - ; Jeg har Meget at takke ham for! hans Skrifter have opfyldt mig og selv har han opmuntret og styrket mig.

Siig mig dog, hvor er Professor Hedt i denne Sommer? Boer han med sin Moder ved Strandveien hvor han boede ifjor? Boe Billes paa Klampenborg eller i Hellebk? Hvilke Reiseplaner har De og Deres Frue? Gaae De i Lbet af Sommeren til Silkeborg, som De talte om? skeer det, da br De ogsaa besge Skagen som een af Danmarks eiendommeligste Egne. Hils Deres fortrffelige Frue paa det hjerteligste fra mig, ligesom alle Brnene. Lille Marie tripper vel om i Haven, om Sndagen med store rde Slifer, og til hverdags med Bluse-Kjole og sine egne Have-Redskaber. - Nu er det herude saagodt som forbi med Seriner og Guldregn, men Rd-Tjrnen staaer deiligt i Blomst. De unge Egetrer ere rigt besatte med Galbler, store som Lgbler, det er iaar frste Gang jeg seer denne Frugt paa Trerne. Lev nu hjertelig vel. Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 289-92)