Dato: 12. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

Basnæs, Søndag den 12 Juni 1870

Kjære, fortræffelige Fru Grevinde!

Uagtet jeg frygter at Deres Naade er afreist fra Holsteinborg naar dette Brev indtræffer der, vil jeg dog afsende samme, i Haab at det dog4 om end lidt senere, kommer i Deres Hænder. Tak for den venlige Skrivelse Deres Naade forundte mig, af hvilken jeg seer at jeg efter den 18 Juni vil være velkommen paa Holstein­borg. Det træffer sig nu saare heldigt at Fru Scavenius har været nødt til at forandre sin Reiseplan til Møen saaledes at hun ikke kommer afsted før den 27 Juni, jeg bliver da, efter nu givet Aftale, her paa Basnæs til den 25 Juni, det / er en Løverdag; tør jeg da aflægge mit Besøg og forblive en Uge; jeg veed at Deres Naade og Hr Greven venligt see mig og det vil for mig, som altid, blive festlige Dage; jeg reiser da ikke, som tidligere Bestem­melse var, tilbage til Basnæs og derfra til Espe, i det Fru Sca­venius og Fru Grevinde Molkte først indtræffer den 4de Juli. Jeg vil gjerne den 2de Juli naae Kjøbenhavn, hvor da Familien Mel­chiors ere indtrufne og vente mig paa "Rolighed", der bliver jeg da til ind i August og reiser saa over Espe til Frijsenborg; saa­ledes er nu mine Sommer-Planer lagt. Gid nu at Intet maa forstyrre disse. Jeg tør jo nok haabe at jeg nogle Dage før den 25 Juni hører fra Deres Naade, at jeg/til den Tid ikke kommer til Uleilighed.

Min hjerteligste og ærbødige Hilsen til Hans Exellense Hr Greven, til Børnekredsen og hver i deres Naades kreds som har venligt Sind, her Deres taknemlige, hengivne

H.C.Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus