Dato: 12. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

Basns, Sndag den 12 Juni 1870

Kjre, fortrffelige Fru Grevinde!

Uagtet jeg frygter at Deres Naade er afreist fra Holsteinborg naar dette Brev indtrffer der, vil jeg dog afsende samme, i Haab at det dog4 om end lidt senere, kommer i Deres Hnder. Tak for den venlige Skrivelse Deres Naade forundte mig, af hvilken jeg seer at jeg efter den 18 Juni vil vre velkommen paa Holsteinborg. Det trffer sig nu saare heldigt at Fru Scavenius har vret ndt til at forandre sin Reiseplan til Men saaledes at hun ikke kommer afsted fr den 27 Juni, jeg bliver da, efter nu givet Aftale, her paa Basns til den 25 Juni, det / er en Lverdag; tr jeg da aflgge mit Besg og forblive en Uge; jeg veed at Deres Naade og Hr Greven venligt see mig og det vil for mig, som altid, blive festlige Dage; jeg reiser da ikke, som tidligere Bestemmelse var, tilbage til Basns og derfra til Espe, i det Fru Scavenius og Fru Grevinde Molkte frst indtrffer den 4de Juli. Jeg vil gjerne den 2de Juli naae Kjbenhavn, hvor da Familien Melchiors ere indtrufne og vente mig paa "Rolighed", der bliver jeg da til ind i August og reiser saa over Espe til Frijsenborg; saaledes er nu mine Sommer-Planer lagt. Gid nu at Intet maa forstyrre disse. Jeg tr jo nok haabe at jeg nogle Dage fr den 25 Juni hrer fra Deres Naade, at jeg/til den Tid ikke kommer til Uleilighed.

Min hjerteligste og rbdige Hilsen til Hans Exellense Hr Greven, til Brnekredsen og hver i deres Naades kreds som har venligt Sind, her Deres taknemlige, hengivne

H.C.Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus