Dato: 12. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskr den 12 Juni 1870.

Kjre Fru Melchior!

Det trffer sig nsten stadigt at vore Breve krydse hinanden; det har vret Tilfldet med de sidste og jeg har en Anelse om at det ogsaa skeer denne Gang. I en Skrivelse jeg forleden fik fra Deres Broder fortalte han mig at De kom til Byen i Slutningen af Juni. Lad mig dog endeligt vide sikkert, paa hvilken Tid, De kommer; jeg lnges usigeligt efter at samles med Dem allesammen! hvorvidt De nu strax i Juli kan modtage mig som Gjst paa "Rolighed", eller ikke modtage mig, vilde jeg jo ogsaa gjerne vide noget om. Min Reiseplan er forelbigt lagt saaledes at jeg bliver her paa Basns til den 24 Juni, reiser da over til Holsteinborg i otte dage og indtrffer den 2 Juli i Kjbenhavn, hvor jeg da altid kan tage ind i et Hotel. Efter Opholdet paa "Rolighed" venter man mig i August paa Espe og paa Frijsenborg, og saa have vi Efteraaret og maaskee det Triste med, at ogsaa De, kjre Fru Melchior, forlader os igjen og flyver med Anna syd paa. Jeg har en Anelse herom. Gid nu Juli og August herhjemme maa blive smukke varme Maaneder. Her fortlles at den 18 Juni indtrffer Storfyrstinde Fedorowna (Dagmar) og snart efter kommer her hendes Sster Prindsesse Alexandra med sine Brn, saa at Kongehuset faaer kjre Gjster. Grundlovsdagen der var begunstiget af det skjnneste Veir, havde samlet henved 3000 Mennesker ved Erimitagen. Folk var den Dag ret paa Skovtour og i Besg: "hiin Side Sundet", ja midt i Sundet, da der gik et Par Dampskibe til og fra Hveen. Jeg har levet og lever stille paa Basns og har desvrre fra Pintsedag til denne Dag vret plaget af "Zona", eller som det paa dansk kaldes "Helveds Ild", paa den ene Side under hire Arm, det har vel ikke noget at betyde siger Lgen, men det er meget piinligt og drager al min Tanke til sig, i Dag tror jeg imidlertid det er i aftagende; nu har jeg ogsaa prvet det i otte Dage. Fra Carl Bloch havde jeg igaar Brev, han lever for sin Kunst, sin Kone og sin lille Dreng. Hans seneste Billede er "Nedtagelsen af Korset". Iaftes fik jeg af Aviserne den srgelige Efterretning at den kjre, beundrede Dickens er dd den 9 Juni om Aftenen. Jeg havde haabet dog endnu engang at see ham i denne Verden, hans Kys og Omfavnelse fik jeg sidste Gang da vi skiltes i Maidstone efter mit Besg hos ham; selv kjrte han mig til Stationen, var Liv og Lystighed, kjrlig og hjertensgod. Hvor snart og uvis er dog Skilsmissen for os Alle. Anden Deel af Breve til og fra H. C. rsted ere udkomne, mellem disse findes to fra ham til mig og to jeg har skrevet ham til, det ldste af disse er hele 37 Aar gammelt, da jeg skrev det tnkte jeg mindst paa at jeg efter saa lang Tid skulde gjensee det trykt. Det er fra Rom 1833. Der findes ivrigt i denne Deel Breve til og fra Christian den 8de, J.L. Heiberg, Monrad, Orla Lehmann, Martensen, Frederika Bremer & - Veiret her hjemme er nu igjen koldt og regnfuldt, men jeg vil haabe det slaar om igjen med Varme. Mit forrige Brev til Ems sendte jeg afsted "poste restante" thi jeg vidste ikke i hvilket Hotel De boede; jeg stolede paa at De nok lod sprge paa Posthuset om der var Brev til Dem, imidlertid skrev jeg ogsaa samme Dag til Deres Svoger Hr Moses Melchior om han vilde underrette Dem om at jeg havde sendt Dem Brev; dette

vil jeg nu adressere til Hotel Prince of Wales. Hils Deres kjre, fortrffelige Mand og Frkenerne Louise, Harriette og Anna fra

Deres

taknemligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad

Kuvert:

Til Fru D. Melchior fdt Henriques.

"Rolighed." Gamle Kalkbrnderivei, paa sterbro, udenfor Kjbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (Mikrofilm 94,113)