Dato: 12. juni 1870
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

666. Fra Henriette Collin.

Aalsgaard 12 Juni [1870]

Kjere Andersen Jeg kjender for lidt til Edgar og Magdalene til at turde have nogen Mening om den Mulighed at De vil boe hos dem'ndash;Jeg tror ligesom De at Edgar trnger'ndash;maaskee haardt'ndash;til enhvr Lettelse i sine Udgivter og jeg tror vist at han vil blive Dem en opmrksom, venlig og i enhver Henseende hensynsfuld Vert.–Hans Kone kjender jeg jo saagodtsom slet ikke og allermindst i Retning af de huslige Dyder og heraf vil jo for en Deel beroe den Forpleining der vil blive Dem til Deel'ndash;Hun er svagelig men dersom hun har en flink Pige saa er det jo hende som faaer ansvaret'ndash;Alt dette kunde De jo sige Dem selv ligesaa godt som jeg kjere Andersen, men jeg har intet Andet at sige og tr ingen Mening have'ndash;De vil vel ikke afgre noget fr De selv kommer til Byen?–

Det skal vre en pinagtig Sygdom De lider af og det er vel heller ikke for Intet at den kaldes Helvedes Ilde.–Sprg dog Doktoren om De ikke skal holde Dit, dersom jeg var Deres Lge vilde jeg beordre Melkemad og let Kjd, Grnt og Fisk samt Vand Med saameget som et Fingerbl Viin – See saadan skal De ha'e det !––

Saavidt jeg forstod Lehmann vil han have sit Billede fra vores Dagligstue og jeg tror ikke at der er Tale om nogen kogende Maskine'ndash;Deres Idee med at klippe synes jeg godt om som noget Nyt, uagtet jeg kun kjende det ene Billede af Fru Jerichau som viser Dem lsende.–Farvel kjere

Deres

Jette C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost