Dato: 12. juni 1870
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

666. Fra Henriette Collin.

Aalsgaard 12 Juni [1870]

Kjere Andersen Jeg kjender for lidt til Edgar og Magdalene til at turde have nogen Mening om den Mulighed at De vil boe hos dem'ndash;Jeg tror ligesom De at Edgar trænger'ndash;maaskee haardt'ndash;til enhvær Lettelse i sine Udgivter og jeg tror vist at han vil blive Dem en opmærksom, venlig og i enhver Henseende hensynsfuld Vert.–Hans Kone kjender jeg jo saagodtsom slet ikke og allermindst i Retning af de huslige Dyder og heraf vil jo for en Deel beroe den Forpleining der vil blive Dem til Deel'ndash;Hun er svagelig men dersom hun har en flink Pige saa er det jo hende som faaer ansvaret'ndash;Alt dette kunde De jo sige Dem selv ligesaa godt som jeg kjere Andersen, men jeg har intet Andet at sige og tør ingen Mening have'ndash;De vil vel ikke afgøre noget før De selv kommer til Byen?–

Det skal være en pinagtig Sygdom De lider af og det er vel heller ikke for Intet at den kaldes Helvedes Ilde.–Spørg dog Doktoren om De ikke skal holde Diæt, dersom jeg var Deres Læge vilde jeg beordre Melkemad og let Kjød, Grønt og Fisk samt Vand »Med saameget som et Fingerbøl« Viin – See saadan skal De ha'e det !––

Saavidt jeg forstod Lehmann vil han have sit Billede fra vores Dagligstue og jeg tror ikke at der er Tale om nogen kogende Maskine'ndash;Deres Idee med at klippe synes jeg godt om som noget Nyt, uagtet jeg kun kjende det ene Billede af Fru Jerichau som viser Dem læsende.–Farvel kjere

Deres

Jette C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost