Dato: 9. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

665. Til Henriette Collin.

Basns den 9 juni 1870.

Kjre Fru Collin !

Tak for Brevet ! jeg modtog det igaar inde i Skjelskjr hvor jeg var kjrt ind til Lgen Dr Mller. Forleden skrev jeg et spgende Brev til Theodor og klagede over hvad jeg troede var Knappenaalsrifter paa Brystet om under Armen, men det er blevet lidt mere end Spg og da jeg iforgaars flte mig ganske febril af Smerte kjrte jeg ind til Byen og Lgen erklrede at det var Helvedsild, altsaa hvad man nok kalder Zona. Jeg haaber imidlertid at jeg nok gaaer den Skjrsild igjennem og jeg seer Theodors Glde over at jeg er kommet i den Ild. Jeg formoder at jeg ikke behver at holde Dit, da Lgen ikke talte derom og vil altsaa nu nogle Dage holde ud og see til. Den ene Dag herude gaaer stille som den anden. Efter at have drukket min Kaffe skriver jeg Breve, spiser saa Frokost, lser og spadserer, saa have vi Middag, om Aftenen lser jeg nu hit i Breve til og fra H. C. rsted ogsaa gaaer jeg tilsengs. I disse Breve bliver Deres Svigerfader flere Gange nvnet, rsted sender Hilsener hjem til ham. Det er ret kjedeligt at Mathilde ikke har kunnet erholde et eneste Brev fra Collin til rsted eller omvendt. De vil finde der i Bogen et Brev fra mig, det er nu 37 Aar gammelt, straalende af Henrykkelse over Italien. Et Brev fra rsted til Orla Lehmann har srligt interesseret mig. De nvner i Deres Skrivelse Lehmann og omtaler det Billed han har bestilt hos Bloch hvor jeg skal sidde i en Stue og lse hit af mine Eventyr, men jeg troede at det var opgivet, Lehmann har nogle egne Ideer med ideligt at faae saa tamme Scener, som Lsning ved kogende Theemaskine. Jeg synes ikke engang om det Billed i Naturen hvor Christi[an] Winther springer over Stnten og forstyrrer en Ko og to Elskende, der tilsammen skal vre et Billed paa Trsnittenes Digter. Bedre var det at Bloch malede mig i Deres Stue, hvor De og Brnene saae paa mig mens jeg klippede i Papir, saa blev det dog noget Nyt i Stue?Stykkerne og man blev fri for Maskine, den kan jo bruges til Hverdagshistorierne.

Tak for Meddelelsen om at faae Tag over Hovedet og god om Gang, gid at jeg havde hrt derom otte Dage tidligere, nu er jeg stillet paa et andet Stadium. Fr jeg reiste, veed De, talte jeg med Frknerne Rausing, dog uden at gjre videre Aftale end den, at vi i Juli, talte nrmere med hinanden. Nu faaer jeg for nogle Dage siden et Brev fra Edgar Collin og som har besvaret, ligeledes svvende, men dog meget imdekommende; han nsker at jeg vilde boe hos ham, da vil han i det ny Qvarteer see at faae en strre Leilighed end den han har, sprger mig om hvad jeg betalte hos Frken Hallager og hvilke Fordringer jeg har. Dette som sagt har jeg besvaret og venter nu at hre hvorledes Sagen stiller sig for ham. Han gjr det naturligviis af oconomiske Grunde, og naar jeg kunde blive tilfreds hos ham, synes jeg at burde komme ham imde. Siig mig, mellem os, Deres mening om denne Sag fr den mueligviis sluttes. Hils Deres Mand, Louise, Jonas, som jeg lnges efter Brev fra. Min Lottorisddel er vel i Orden.–Hils Fru og Frken Petersen. Viften skriver jeg paa.

Deres hjerteligt hengivne

H.C. Andersen.

[De sidste Linier i Margen. ]

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter